Gå til hovedindhold

Legionella

Legionella er en naturligt forekommende bakterie, som trives i lunkent, stillestående vand. Mennesker kan blive smittet ved at indånde vanddamp med Legionella. Legionellabakterier kan medføre en alvorlig lungebetændelse kaldet Legionærsyge

Indhold

  Hvad er Legionella

  Legionella er et naturligt forekommende bakterie, som kan findes i alle våde og fugtige miljøer. Blandt andet i et lag af mikroorganismer på indersiden af f.eks. vandrør og vandbeholdere.

  Legionella trives især i lunkent, stillestående vand, hvor temperaturen er mellem 20 °C og 45 °C.

  Det er kun når Legionellabakterier kommer ned i lungerne, at der er risiko for smitte, det er derfor ikke farligt at drikke vandet. Langt de fleste bliver smittet, når de tager brusebad og indånder vanddampe med Legionella.

  Det er kun få af de personer, der udsættes for smitten, der bliver syge, men under de rette betingelser kan svage personer udvikle den alvorlige lungesygdom Legionærsyge.

   

  Hvad kan der gøres for at undgå Legionella-smitte?

  Lave temperaturer i varmtvandsanlægget og stillestående vand kan give gode vækstbetingelser for Legionella.

  Legionella-smitte kan forebygges ved at sikre følgende:

  • Sørg for at vandet i varmtvandsbeholderen er mindst 50 °C. Men ikke langt over, da vandtemperaturer over 60 °C giver øget kalkudfældning i installationerne og risiko for at skolde sig
  • Når det varme vand åbnes, skal temperaturen i løbet af 10-20 sekunder nå op på minimum 50 °C. Tjek med et termometer
  • Det kolde vand bør være under 12 °C
  • Hvis vandhanen ikke har været brugt længe, bør det løbe et par minutter, inden det bliver brugt
  • Bruseslangen kan eventuelt tømmes for vand efter brug – eventuelt ved at lægge den ned på gulvet
  • Brusehovedet bliver jævnligt rengjort og desinficeret
  • Fjern gamle rør eller vandhaner, der ikke bliver brugt


  Hvem har ansvaret

  Det er ejer af ejendommen, der har ansvar for at forebygge Legionella-smitte fra vandinstallationerne. Hvis der er mistanke om Legionella-smitte skal vandet herfra analyseres for Legionellabakterier. Det er et laboratorie, der er akkrediteret (uddannet), der skal udtage og analysere vandet.

  Det er ejer af ejendommen, der skal bestille og betale analysen.

  Hvis der bliver påvist Legionellabakterier i en mængde, der er potentielt farligt, skal ejer gøre foranstaltninger for minimering af risiko for forekomst af Legionella i varmtvandssystemet i ejendommen.