Gå til hovedindhold

logo

Brownout

Strømafbrydelser kan påvirke dit drikkevand

Indhold

  Information til forbrugere om konsekvenser for forsyningen af vand ved planlagte strømafbrydelser (Brownout)

  Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. De såkaldte Brownouts. Dette kan også ramme drikkevandforsyningen, hvor du bor.

  Vandforsyningsområder i Aabenraa Kommune.

  Hvilke strømafbrydelser er der tale om?

  Der er tale om planlagte strømafbrydelser, der kan ramme hele landet, uden hensyntagen til områdets anvendelse (sygehuse, vandværker m.m.). Afbrydelsen skal sikre at presset på elforsyningen ikke bliver for stor, når produktionen er lav i forhold til el-forbruget. Strømafbrydelserne vil ramme i afgrænsede områder, og der tages ikke hensyn til elkunder. Strømforsyningen er lukket lokalt i maksimalt to timer. Varslingen kan være kort, det vil sige ned til 15 minutter før afbrydelsen.

  Hvordan vil det ramme drikkevandsforsyningen?

  En strømafbrydelse vil f.eks. ramme vandværkernes drift (pumper m.m.), samt elektroniske og digitale processer og styresystemer på vandværkerne. Ligeledes vil det kunne ramme kommunikationssystemer, så information om driftssituationen ikke kan komme ud til forbrugerne.

  Dermed vil en strømafbrydelse kunne betyde, at:

  - Der er ikke drikkevand i haner, toilettet m.m.

  - Der kan være lav tryk på drikkevandet

  - Vandforsyningerne kan ikke sende information ud via de normale kanaler, hvis disse er afhængig af strømforsyning.

  Hvad du kan gøre for at forebygge mangel på drikkevand

  Du kan opbevare vand i flasker til drikkevand eller dunke til eksempelvis toiletskyl. Du skal dog være opmærksom på, at det bliver opbevaret, så kvaliteten til formålet er overholdt. Vand til at drikke skal kunne overholde drikkevandskvalitetskrav, men vand til toilettet kan godt stå i almindeligt rene dunke.

  Hvad du kan gøre, hvis du bliver ramt

  Under strømafbrydelsen

  Ring ikke til vandværket, da de er i nødberedskab og arbejder med at vandforsyningen hurtigst muligt kommer op at køre igen. 

  Undgå at bruge vand, hvis det er muligt.

  Efter strømafbrydelsen

  Vent gerne med at bruge vand, hvis du kan. Når vandforsyningen starter op igen kan der nemlig være et stort behov for vand flere steder i forsyningsområdet, og vandværket kan blive belastet, hvis alle starter op på én gang.

  Lad vandet løbe inden du bruger det. Stilstand i rørene samt opstart med eventuelle trykstød kan gøre vandet uklart. Det skyldes højst sandsynligt okker, og det er ikke farligt. Lad vandhanen løbe i minimum 10 minutter.

  Yderligere information

  På hjemmesiden kriseinformation.dk  kan du følge med i information fra myndighederne.

  Energistyrelsens hjemmeside kan du få svar på en række spørgsmål om energisituationen.