Gå til hovedindhold

Bade- og bådebroer

Du skal have en tilladelse fra Aabenraa Kommune, hvis du vil opsætte en bade- og/eller bådebro.
Her kan du læse om de retningslinjer, der gælder for etablering af bade- og bådebroer, og du kan se, hvad du skal sende ind, hvis du vil søge om tilladelse.

Indhold

  Ansøgning om privat bade- og/eller bådebro

  Med ansøgning om en bade- og/eller bådebro skal du indsende følgende:

  • Oversigtskort (f.eks. fra Geodatastyrelsen eller fra Aabenraa Kommunes hjemmeside) og kopi af matrikelkort over den ejendom, ud for hvilken broen ønskes etableret, begge med nøjagtig angivelse af broens beliggenhed samt oplysning om ejendommens matr. nr.
  • En plantegning set fra oven som viser broens nøjagtige udseende og med angivelse af broens længde og bredde.
  • Profiltegning set fra siden med angivelse af broens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med vanddybder langs broen.
  • Oplysninger om hvilke materialer broen ønskes udført i og hvilke farver.
  • Ved fællesbroer skal der foreligge dokumentation om den forening, der ansøger.
  • Ved fællesbroer skal det oplyses, om der er ønsker om eventuelle landfaciliteter (p-plads og lignende).


  Procedure

  Når kommunen har modtaget en fyldestgørende ansøgning, sender vi en kopi til naboerne. Når der er truffet en afgørelse, bliver naboerne igen orienteret.
  Kystdirektoratet skal eventuelt høres om ansøgningen. En tilladelse offentliggøres, hvis man vurderer, at den er af offentlig interesse. Tilladelsen må først benyttes, når klagefristen er udløbet.


  Retningslinjer og betingelser for etablering af en privat bade- eller bådebro.

  Aabenraa Kommunes byråd har vedtaget retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer i kommunen.
  I retningslinjerne kan du også se, hvilke betingelser kommunen stiller i tilladelsen til en bade- og bådebro.