Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Måger

Bor man i en havneby, ved man hvor støjende og aggressive måger kan være. Især sidst på sommeren. Derfor kan det være nødvendigt med regulering. Regulering af måger kan foretages på flere måder, og der er stor forskel på effekten.

Indhold

  Direkte bekæmpelse af måger

  Hvis en borger ønsker at foretage bekæmpelse af måger på sin ejendom(nedskydning, fjernelse af unger/æg) kræver det en tilladelse fra Naturstyrelsen. Bemærk der er ikke tale om en kommunal opgave. Det er kun ejendommens ejer, der kan søge. En tilladelse gives typisk til et begrænset antal individer og i en afgrænset periode.

  Fordele:

  Fjernelse af unger gør mågerne mindre aggressive og støjende.

  Ulemper:

  Skydning foretages med luftgevær og er ineffektivt, da man kun får bekæmpet få individer.
  Skydning er vanskeligt at praktisere i boligområder. Indsatsen er mangeårig.

  Skræmmeteknikker

  Der findes en lang række mere eller mindre fantasirige bortskræmningsteknikker. Eksempler på sådanne er plastikrovfugle og fugleskræmsler i forskellige udformninger. De anses i store træk for værende spild af penge. Bort skræmningen er kortvarig, da mågerne hurtigt gennemskuer, at der ikke er fare på færde. Det øger effekten, såfremt ”skræmmetingesten” jævnligt flyttes eller er bevægelig.

  Oliering/paraffinering af æg

  Når æggene er lagt, kan man pensle, sprøjte eller dyppe dem i paraffinolie. Olien vil lukke porerne i æggene, så disse går til. Mågen snydes til at tro, at ægget stadig er levedygtigt og vil fortsætte med at ruge. I denne periode er fuglene relativt stille, og man undgår den mest aggressive periode, når ungerne er i reden. Efter 4-6 uger vil æggene efterhånden fordærves, og mågerne vil udstøde dem af reden. Mågerne vil herefter lægge et nyt kuld æg, og olie/paraffineringen skal derfor gentages. Metoden kræver Naturstyrelsens tilladelse.

  Fordele: Effektivt og relativt billig.
  Ulemper: Kræver let adgang til taget og skal gentages over en årrække.


  Dummy æg

  Dummy æg er æg af plastik fyldt med sand og dekoreret som et mågeæg. Dummy æg har vist sig succesfulde, når disse byttes ud med de naturlige æg i reden. Da  dummy æg ikke forringes, er der gode chancer for, at mågen ikke lægger et nyt kuld.
  Udover at reducere støjen fra mågerne vil dummy æg (gælder også oliering) muligvis bevirke, at kolonien går i opløsning og spredes, da hunnen vil søge anden mere befrugtningsdygtig mage andetsteds. Da unger o vender tilbage til samme koloni for at formere sig efter 2-4 år, vil metoden bevirke, at rekrutteringen af fugle til kolonien reduceres. Metoderne har god effekt, når den gentages i en årrække. Metoden kræver Naturstyrelsens tilladelse.

  Fordele:  Meget effektivt og relativt billig.
  Ulemper:  Kræver let adgang til taget og skal gentages over en årrække.