Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Skovdrift og -certificering

Læs mere om Skovdrift og -certificering i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  De kommunale skove blev certificeret i 2009

  Den 27. november 2009 fik Aabenraa Kommune PEFC-certificeret de kommunale skove (PEFC står for Pan European Forest Certification).

  Med certificeringen får Aabenraa Kommune dokumentation for, at skovene drives i overensstemmelse med retningslinjerne for bæredygtig skovdrift i forhold til både rekreative, naturmæssige og økonomiske muligheder.

  Politiske retningslinjer

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog forud for certificeringen en række målsætninger og retningslinjer, der fremover danner grundlag driften af de ca. 120 ha skov. Målsætningerne er fastsat baggrund i særlige standarder, hvor der tages bestemte hensyn til naturen og miljøet.

  De kommunale skove har også tidligere været drevet i overensstemmelse med retningslinjerne for bæredygtig skovdrift, men med certificeringen øges kravene både til selve skovdriften og til dokumentationen heraf.

  Skovdriften efter certificering

  Arbejdet med certificeringen har givet kommunen et nødvendigt overblik over de kommunale skovarealers sammensætning og værdier efter kommunalreformen. Samtidig har det resulteret i et godt redskab til at drive skovene efter naturnære og bæredygtige principper. Elementer, der fremover indgår i skovdriften, er bl.a.:

  • Fremme af naturnær skovdrift, hvor skoven i højere grad vil få lov til at forynge sig selv
  • Øget anvendelse af hjemmehørende og lokalitetstilpassede træarter ved nyetablering af skov
  • Beskyttelse af områder med særlig høj naturværdi
  • Fremme af den biologiske mangfoldighed ved at efterlade gamle og døde træer i skoven samt ved at genoprette vådområder
  • Øget rekreativ benyttelse, dvs. friluftsliv og naturformidling

  Urørt skov og biodiversitet

  Aabenraa Kommune skal udlægge cirka 9 ha som urørt skov eller arealer med stor biologisk mangfoldighed. Der er samtidig et ønske om, at udvide de kommunale skovarealer med 10 % i løbet af de næste 10 år.