Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Naturpleje

Læs mere om Naturpleje i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Formålet med naturpleje

  Aabenraa Kommune har en række opgaver med pleje af eksisterende natur og rekreative anlæg i naturområder. Formålet med naturplejen er at forbedre naturtilstanden og sørge for tilgængelig til forskellige naturtyper til glæde for borgerne.

  Naturplejeopgaver

  Opgaverne består oftest i at kontrollere uønsket vegetation indenfor følgende områder:

  • Pleje af kommunale naturarealer (herunder afgræsning)
  • Pleje af fredede arealer
  • Pleje af fortidsminder og andre kulturhistoriske elementer
  • Vedligehold af naturstier
  • Overvågning og bekæmpelse af invasive arter som f.eks. Kæmpe Bjørneklo
  • Drift og vedligehold af kommunale skovarealer

  Naturpleje er ofte tæt forbundet med naturgenopretning, hvor ødelagt eller forstyrret natur søges genskabt.