Gå til hovedindhold

Sørestaurering i Hostrup Sø

Læs mere om Sørestaurering i Hostrup Sø i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Baggrund for projektet

  Aabenraa Kommune gennemfører i 2021-2023 en restaurering af Hostrup Sø. Baggrunden er, at det ved gentagne fiskeundersøgelser er påvist, at Hostrup Sø har en meget skæv fiskesammensætning med meget store bestande af planktonædende fredfisk som skaller og brasen. Denne ubalance resulterer i en stor forekomst af alger, der gør søens vand uklart (se illustrationer nedenfor).

  Staten har derfor i de gældende vandområdeplaner fastsat en indsats med biomanipulation, hvor der over 2-3 år opfiskes ca. 80 % af fredsfiskebestanden. Det er herefter forventningen, at den ændrede fiskesammensætning vil resultere i en mere klarvandet sø, hvor rovfiskene fremadrettet vil kunne kontrollere mængden af fredfisk på en naturlig måde.

  De fjernede fisk vil blive anvendt til produktion af biogas.

  Økonomi

  Arbejdet med opfiskning udføres af konsortiet ”Dansk Biomanipulation” og sker med fuld finansiering fra Miljøstyrelsens tilskudsordning vedr. sø-restaurering.

  Tegning af restaurering i Hostrup sø

  Status 2021

  Efter intensivt fiskeri med bundgarn, nedgarn og især vod, så er fiskeriet indstillet med udgangen af november. Der er fjernet næsten 30 ton fredfisk i 2021, så projektet kører efter planen. Hostrup Sø er ikke klaret op endnu, men det er faktisk kun en fordel for fiskeriet i 2022, der er mere effektiv i uklart vand. Herefter forventer vi så at se den positive effekt på sigtedybden.