Gå til hovedindhold

Restaurering af vandløb

Læs mere om Restaurering af vandløb i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Baggrund for projektet

  Aabenraa Kommune har flere igangværende vandløbsrestaureringer i relation til Vandområdeplanen for 2015-2021 og 2021-2027.

  Projekterne handler om at forbedre miljø og naturforholdene i vandløbene, så de opnår god miljøtilstand. Oftest er der tale om udlægning af gydegrus og fjernelse af spærringer.

  Der er pt. igangværende projekter i:

  Sønderå ved St. Jyndevad Mølle

  Lilleå - fjernelse af 3 spærringer 

  Forundersøgelse i Skovfoged Bæk

  Forundersøgelse i Farversmøllebæk

   

  Der er pt. afsluttede projekter i:

  Slogså - Udlægning af gydegrus

  Bjerndrup Mølleå - Udlægning af gydegrus

  Hvirlå - Udlægning af gydegrus og etablering af okkerrenseanlæg

  Terkelsbøl Å - Udlægning af gydegrus

  Surbæk - Genslyngning og udlægning af gydegrus

  Uge Bæk - Udlægning af gydegrus

  Grøn Å - Fjernelse af 2 spærringer

  Søderup Å - Udlægning af gydegrus

   

  Økonomi

  Udgifter til projekterne afholdes af Den Europæiske Fiskerifond og Miljøstyrelsen.

   

  Link til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).