Gå til hovedindhold

Faunapassage ved Saksborg i Grønå

Læs mere om Faunapassage ved Saksborg i Grønå i Aabenraa Kommune her.

Indhold

    Baggrund for projektet

    Aabenraa Kommune gennemfører i maj 2022 et faunapassageprojekt i Grønå ved Saksborg. Formålet med projektet er at sikre vandløbsfaunaens frie vandring forbi resterne af et gammelt engvandingsanlæg nedstrøms Saksborg. Projektet gennemføres ved at fjerne bundpladen af beton i Grønå og herefter udvide vandløbet til ca. dobbeltbredde. På vandløbsbunden udlægges der gydegrus og skjulesten, så der skabes et værdifuldt gydestryg til gavn for fisk og andre vandlevende organismer.

    Økonomi

    Projektet gennemføres med tilskud fra Miljøstyrelsen under ordningen til forbedring af vandmiljøet og naturen gennem restaurering af vandløb.