Gå til hovedindhold

Sten- og jorddiger

Nogle sten- og jorddiger er beskyttede.
Du skal have dispensation til at gennembryde eller helt fjerne et beskyttet dige.

Indhold

  Byg og Miljø, portal

  Hvornår skal du søge om dispensation?

  Hvis du vil ændre i digernes tilstand, skal du have en dispensation fra kommunen.

  Ændringer er jordarbejde i diget, for eksempel etablering af gennemkørsler, fjernelse af diger eller afskrælning af diget.

  Det er meget vanskeligt at få dispensation til at fjerne en længere strækning eller et helt dige. Der kan som hovedregel kun dispenseres i særlige tilfælde, f.eks. til en gennemkørsel i diget.

  Når kommunen behandler din dispensationsansøgning, tager vi hensyn til digets kulturhistoriske, biologiske og landskabelige værdi, og her er det ikke nok, at du har en jordbrugsmæssig eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i at fjerne diget.

  Du kan ansøge om dispensation enten ved at sende en mail til natur@aabenraa.dk eller på Byg og Miljø via selvbetjeningsløsningen.. 

  Hvad må du ændre uden dispensation?

  Bevoksningen på digerne kan uden dispensation skæres ned, dog må rødder og stød ikke fjernes.

  Gødskning og sprøjtning af digerne er tilladt i det omfang, der blev sprøjtet før 1. juli 1992. Gødskning og sprøjtning er dog forbudt på diger, der grænser op til naturområder.

  Forsøg at undgå gødskning og sprøjtning af digerne, da diger og deres bevoksning er levested for vilde dyr og planter.

  Hvad er et beskyttet dige?

  Diger, der ikke er beskyttede, er diger i byzone og sommerhusområder, kirkegårdsdiger, havediger og diger, der alene tjener kystbeskyttelsesformål.

  Digerne er vigtige elementer i landskabet. De fortæller en historie om gamle ejendomsskel og sognegrænser, og de er spredningsveje for vilde dyr og planter.

  Sten- og jorddiger er beskyttet af museumsloven

  Hvilke diger er beskyttede?

  Hvis du vil se, hvilke diger, der er beskyttede diger i Aabenraa Kommune, kan du finde dem under beskyttede sten og jorddiger på kortet nedenfor


  Vis større kort