Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Fredninger

En fredning er en varig sikring af et natur- og landskabs- og/eller kulturområde.

Indhold

  Hvad betyder fredningen

  Fredninger er af central betydning i kommunes naturbeskyttelsesarbejde, idet det er det stærkeste middel til sikring af et landskab med dets indhold af bygnings, geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier.

  Har du arealer inden for en fredning, skal du være opmærksom på, at ændringer i f.eks. arealernes drift eller bryggeri kan kræve dispensation fra fredningen.

  I særlige tilfælde kan der dispenseres fra fredningsbestemmelserne. Det er Fredningsnævnet der behandler fredningssager og giver dispensationer.

  Hvordan søger man dispensation

  Du kan via kommunen søge Fredningsnævnet om dispensation, hvis du ønsker at foretage dig noget på din ejendom, som er i strid med fredningsbestemmelserne.

  Send en begrundet ansøgning vedlagt relevante tegninger, gerne pr. mail til enten kommunens byggeteam, hvis det har noget med byggeri at gøre, eller til kommunens naturteam, hvis det ikke har noget med byggeri at gøre. Mailadresser findes under kontaktinfo.

  Tilsyn

  Kommunen fører tilsyn på alle fredede arealer, der ikke ejes af Miljøministeriet, samt håndhæver overholdelse af fredninger. Kommunen kan gennemføre pleje på fredede områder.

  Læs mere om fredninger på miljøstyrelsens hjemmeside

  Kort over fredninger i Aabenraa Kommune
  Vis større kort