Gå til hovedindhold

Fortidsminder

Hvad er et fortidsminde?
Der findes synlige og usynlige fortidsminder. De synlige fortidsminder er f.eks. gravhøje, stendysser voldsteder, ruiner, klostre og broer. De usynlige skjuler sig under jorden og kommer frem under jordarbejder.


Indhold

  Kort over fortidsminder
  Vis større kort

  Hvorfor skal fortidsminderne bevares?

  Fortidsminderne er vor fælles kulturarv, det eneste vi har tilbage, som kan fortælle om svundne tider og vores forfædre.

  Hvad er formålet?

  Fortidsmindets betydning i landskabet skal sikres. Det skal være synligt med indblik til og udsyn fra fortidsminderne. Desuden skal de arkæologiske lag i området omkring fortidsmindet sikres.

  Hvordan er fortidsmindet beskyttet?

  Næsten alle fortidsminder er omgivet af en 100 m beskyttelseszone og en 2 m frizone.

  Du må inden for 100 m fra et synligt fortidsminde ikke foretage ændringer i tilstanden af arealer. Det omfatter såvel byggeri, terrænændringer, beplantning, opstilling af campingvogne m.m.

  Hvor gælder forbuddet ikke?

  • Alm. landbrugsdrift (bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lign.)
  • Beplantning i eksisterende haver
  • Genplantning af skovarealer
  • Sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme

  Kan der gives dispensation indenfor 100-m zonen?

  I særlige tilfælde kan kommunen give en dispensation.

  Du må på selve fortidsmindet og i en 2 m bræmme ikke lave jordbehandling, (gøde eller plante eller bygge),samt anvende en metaldetektor.

  Hvordan bevarer vi fortidsminderne?

  Aabenraa Kommune udfører pleje på forskellige fortidsminder.