Gå til hovedindhold

Kæmpe Bjørneklo og invasive arter

Læs mere om Kæmpe Bjørneklo og invasive arter i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Invasive arter

  Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille gruppe af disse arter kan vise sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen og kaldes invasive arter.

  Indsatsplan vedr. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

  Aabenraa Kommune har politisk vedtaget en indsatsplan og tilhørende vejledning til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Indsatsplanen trådte i kraft d. 1. april 2011.

  Planen har til formål at sikre bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo både på offentlige og private grunde, således at yderligere spredning af planten forhindres og planten på sigt udryddes.

  Kæmpe-Bjørneklo og dens skadevirkning

  Kæmpe Bjørneklo er uønsket, fordi det er en invasiv art. Dvs. den spreder sig meget hurtigt, er kraftigt voksende og fortrænger hjemmehørende plante- og dyreliv. Desuden er plantens saft giftig at komme i berøring med for mennesker og udgør således en trussel mod både natur og folkesundhed.

  Forvekslingsmuligheder og bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

  Du kan læse meget mere om bekæmpelse og  forvekslingsmuligheder Miljøstyrelsens hjemmeside (søg ”Bjørneklo”).

  Finder du Kæmpe Bjørneklo, så kontakt kommunen

  Hvis du ved, hvor der vokser Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa Kommune, så vil vi meget gerne have registreret lokaliteten. Du kan hjælpe til med registreringen ved at sende en mail med præcis stedangivelse til sbn@aabenraa.dk eller kontakte Søren Byskov Nielsen på telefon: 73 76 78 28.