Gå til hovedindhold

logo

Varmeplanlægning for Forsyningsområder

Den første varmeforsyningslov blev vedtaget i 1979. Loven er efterfølgende blevet revideret flere gange og sætter i dag rammerne for kommunens planlægning og godkendelse for varmeforsyning herunder udarbejdelse af en varmeplan, samt godkendelse af projekter efter varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Indhold

  Der er i efteråret 2022 lavet planlægning for kommende opvarmningsmuligheder i kommunen. I planlægningen har der været fokus på de naturgasforsynede områder, for at leve op til regeringens aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og besked til borgerne. Udfasning af gas til boligopvarmning øger forsyningssikkerheden og dermed sikrer forbrugernes økonomi. Samtidig er det til gavn for klimaet, hvis opvarmning erstattes med klimavenlige opvarmningskilder, hvilket understøtter Aabenraa Kommunes Klimaplan fra 2022.

  Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening går ud på, at kommunerne ved udgangen af 2022 skal give besked til ejendomsejere i naturgasforsynede områder om fremtidig mulighed for opvarmningsmuligheder i deres område. I forlængelse af det har Energistyrelsen lavet 4 forskellige informationsbreve. Aabenraa Kommune har valgt at følge disse 4 typer informationsbreve, og ud fra dem lavet udpegning til varmeplanen.

  1. Områder hvor der allerede er etableret fjernvarme
  2. Områder hvor der er godkendt projekt for udrulning af fjernvarme
  3. Områder hvor der er ved at blive undersøgt mulighed for fjernvarme, og hvor der i løbet af 2023 kommer endeligt svar, om fjernvarme er en mulighed
  4. Områder hvor der i øjeblikket ikke planlægges for fjernvarme

  Varmeplanlægning og udpegningen har foregået i samarbejde med fjernvarmeværkerne i kommunen og med inddragelse af lokalrådene i de berørte områder. Samarbejdet med fjernvarmeværkerne sikrer, at der er teknisk og økonomisk grundlag, og inddragelse af lokalrådene sikrer, at løsningerne har lokal opbakning.

  I løbet af 2023 vil udrulning af fjernvarme blive mere konkret, når projekter for områder i kategori 3 er færdigberegnet. Sammen med dette følger også en tidsplan for fjernvarmeudrulningen for de berørte områder.

  I højre side kan varmeplan over forsyningsområder og fremadrettet plan for varmeforsyning i kommunen findes, samt nyttige links til SparEnergi, rette af opvarmning i BBR-oplysninger og fjernvarmeværker i kommunen. Nedenfor kan forsyningsområder for naturgas og fjernvarme ses på kort.


  Vis større kort