Gå til hovedindhold

Varmeplanlægning for Forsyningsområder

Den første varmeforsyningslov blev vedtaget i 1979. Loven er efterfølgende blevet revideret flere gange og sætter i dag rammerne for kommunens varmeplanlægning herunder godkendelse af projekter efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Hensigten med varmeplanlægning efter varmeforsyningsloven er at sikre både borger og varmeforsyningsvirksomheder økonomisk.

Indhold

  I Aabenraa Kommune understøttes regeringens aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning. Aftalens mål er, at der i 2035 ikke anvendes gas til rumopvarmning, og at den gas der anvendes skal være grøn senest fra 2030. Da der ikke kan produceret nok biogas til at opvarme de boliger der i dag opvarmes med naturgas, kan målene kun opnås ved omlægning af gasforsynede områder til fjernvarmeforsynede områder eller individuelt opvarmet med for eksempel varmepumper.

  Udfasning af gas til opvarmning er til gavn for klimaet, da opvarmning erstattes med klimavenlige opvarmningskilder. Dette gælder også for udfasning af olie til opvarmning. Udfasning af olie og gas til opvarmning er samtidig med til, at kommunen kan nå de besluttede klimamål. Samtidig øges forsyningssikkerheden og dermed sikres forbrugernes økonomi.

  Derfor arbejdes der i Aabenraa Kommune aktivt med udfasning af olie og gas til rumopvarmning. Varmeplanlægningen foregår i samarbejde med fjernvarmeværkerne i kommunen og med inddragelse af lokalrådene i de berørte områder. Samarbejdet med fjernvarmeværkerne sikrer, at der er teknisk og økonomisk grundlag for fjernvarme, og inddragelse af lokalrådene sikrer, at løsningerne har lokal opbakning.

  I Aabenraa Kommune er der 5 forskellige fjernvarmeværker. Fjernvarmeværkerne er andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.), hvilket vil sige, at de er ejet af forbrugerne. Der anvendes forskellige typer brændsel til produktion af varme, og i de fleste tilfælde er varmekilden fordelagtigt for både klima og økonomi. For yderligere information om fjernvarmeværkerne kan der læses mere om de enkelte værker på deres egne hjemmesider. Links kan findes i højre side.

  Der undersøges løbende for nye alternativer til varmeproduktion, og især varmeproduktion fra vedvarende energi anlæg som for eksempel sol- og vindenergi eller overskudsvarme er ”varme” emner. I Aabenraa Kommune er der stor interesse for opstilling af vedvarende energianlæg og etablering af virksomheder med overskudsvarme for eksempel Power-to-X anlæg. For at få mest muligt ud af disse anlæg arbejder Aabenraa Kommune i samarbejde med fjernvarmeværkerne om at udnytte muligheder for at producere drivhusgasneutral og billig varme, som kan komme kommunens borgere til gavn. 

  Frem mod 2035 vil udrulning af fjernvarme ske løbende, i takt med at projekter for byerne blive realiseret. 

  Nederst kan du finde varmeplan over forsyningsområder og fremadrettet plan for varmeforsyning i kommunen.

  I højre side kan du finde nyttige links til SparEnergi, rettelse af opvarmning i BBR-oplysninger og fjernvarmeværker i kommunen.

  Nedenfor kan forsyningsområder for naturgas og fjernvarme ses på kort. 


  Vis større kort