Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Jordvarmeanlæg

Etablering, ændring og sløjfning af jordvarmeanlæg skal ske efter reglerne i Jordvarmebekendtgørelsen, og skal anmeldes til kommunen. Det sikre, at jordvarmeanlægget etableres efter gældende normer i forhold til teknik, og sikre at miljøet og grundvandet beskyttes.

Indhold

  Byg og Miljø, portal

  Etablering eller ændring af et jordvarmeanlæg skal inden udførelse ansøges eller anmeldes til kommunen. Kommunen kontrollerer, at reglerne er overholdt og skal give en godkendelse, inden jordvarmeanlæg må etableres eller ændres. Jordvarmeanlæg der ønskes etableret i områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) skal ansøges hos kommunen og have en tilladelse. Jordvarmeanlæg der ønskes etableret uden for områder med særlig drikkevandsinteresse skal lave en anmeldelse til kommunen, som kommunen har 4 uger til at reagere på.

  Ansøgninger og anmeldelser til kommunen vedrørende jordvarmeanlæg skal laves via portalen Byg & Miljø. En sløjfning skal angives til kommunen senest 14 dage efter arbejdet er udført. 

  Jordvarmeanlæg inddeles i:

  • Horisontale anlæg
  • Vertikale anlæg
  • Anlæg med brine (vand og frostsikringsvæske)
  • Anlæg med direkte fordampning (kølemiddel direkte ud i rørsystemet)

  Hvis ejendommen har tilslutnings- og/eller forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning (gælder kun for fjernvarme), kan dette forhindre at anlægget kan registreres som primær varmekilde, og kan i stedet registreres som sekundær varmekilde. Dette medfører, at der ikke kan opnås reduceret elafgift.

  I visse tilfælde kan en ejendom være undtaget fra tilslutnings- og/eller forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme). Der kan søges dispensation fra tilslutnings- og/eller forblivelsespligten ved kommunen.

  Efter etablering af jordvarmeanlæg skal BBR-oplysningerne om varmeinstallation ændres. Dette kan først ske, når anlægget er færdigmeldt korrekt hos kommunen. Efter dette er gjort, kan der søges om reduceret elafgift. For yderligere information om reduceret elafgift kan der læses mere på kommunens hjemmeside om BBR. Linket kan findes i højre side af skærmen.