Gå til hovedindhold

logo

Jordvarmeanlæg

Bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg har regler for etablering, ændring og sløjfning af jordvarmeanlæg.

Indhold

  Byg og Miljø, portal

  Etablering eller ændring af et jordvarmeanlæg skal inden udførelse anmeldes til kommunen. Kommunen kontrollerer, at reglerne er overholdt og udsteder en tilladelse, inden du må etablere eller ændre anlægget.

  Sløjfning af anlæg skal anmeldes til kommunen og der skal indsendes en sløjfningsrapport. Anmeldeskemaet for installation/sløjfning af tanke kan findes i højre spalte.

  Jordvarmeanlæg inddeles i:

  • Horisontale anlæg
  • Vertikale anlæg
  • Anlæg med brine (vand og frostsikringsvæske)
  • Anlæg med direkte fordampning (kølemiddel direkte ud i rørsystemet)

  Hvis ejendommen har tilslutnings- eller forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning (naturgas eller fjernvarme), kan dette forhindre at anlægget kan registreres som primær varmekilde og i stedet registreres som sekundær varmekilde. Dette medfører, at der ikke kan opnås reduceret elafgift.

  I visse tilfælde kan en ejendom være undtaget eller der kan i særlige tilfælde opnås dispensation fra tilslutnings- eller forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning (naturgas eller fjernvarme).

  Der kan søges dispensation jf. Planloven eller Tilslutningsbekendtgørelsen.

  Du kan med fordel kontakte Team Miljø for at afklare om ejendommen er omfattet af tilslutnings- eller forblivelsespligt på mail miljoe@aabenraa.dk