Gå til hovedindhold

logo

Klager over diskoteker, barer m.m.

Hvis du føler dig generet af støj, høj musik eller andet ved et forretningssted (diskotek, bar, restauration m.m.), har du mulighed for at klage til kommunen. Klager over støjgener m.m. på veje og andre offentlige steder, skal rettes til politiet.

Indhold

  Alkoholbevilling

  Aabenraa Kommunes økonomiudvalg er bevillingsmyndighed, når et diskotek/bar søger om alkoholbevilling.

  Udvidet åbningstid

  Den generelle åbningstid for forretningsstederne er til kl. 2 om natten. Aabenraa Kommunes økonomiudvalg er bevillingsmyndighed, når et diskotek/bar søger om udvidet åbningstid – eksempelvis til kl. 5 om morgenen.

  Forskrift for indretning og drift

  Aabenraa Kommune har udarbejdet en forskrift for indretning og drift af restaurationer (herunder diskoteker, barer m.m.). Forskriften er gældende fra den 16. marts 2021, og er opdelt i tre dele. Gode råd til restauratører, selve forskriften samt bilag med de vejledende grænseværdier for støj. De gode råd indeholder råd og vejledning til indretning og drift af restaurationen – herunder forebyggelse af lugt- og støjgener samt en overordnet information omkring spildevand, bygningsreglementet og udeservering. Forskriften er opdelt i en række afsnit, der hver især indeholder de retningslinjer (paragraffer) man som restauratør skal overholde.
  Aabenraa Kommune fører tilsyn med at forskriften overholdes, og har mulighed for at indskærpe at forhold ved restaurationen skal overholde forskriftens bestemmelser.

  Klage over gener

  Hvis du føler dig generet af støj, høj musik m.m., kan du klage til Aabenraa Kommune. Du kan ringe til os, men det letter sagsbehandlingen, hvis du sender en mail med en beskrivelse af problemet.
  Aabenraa Kommune behandler klagen ud fra forskriften, og vil i første omgang kunne indskærpe, at forskriftens bestemmelser overholdes. Såfremt det er nødvendigt, kan kommunen meddele påbud om yderligere tiltag. I sager omkring gener fra en restauration vil kommunen behandle klagerne ud fra Miljøstyrelsens vejledning om støj og lugt fra restaurationer samt ekstern støj fra virksomheder.
  Kommunen kan i tilfælde af gener fra restaurationen, forlange dokumentation på at de vejledende grænseværdier overholdes. Denne dokumentation vil typisk være i form af støjmålinger eller –beregninger, for at kunne finde ud af, om støjgrænserne er overskredet, og hvor højt anlægget derfor må spille for at overholde grænseværdierne ved naboerne. Hvis ikke generne kan afhjælpes eller forskriftens bestemmelser kan overholdes, kan kommunen nedlægge forbud mod drift af restaurationen eller at der eksempelvis spilles musik.

   

  Ofte stillede spørgsmål

  Det er en boks, som musikken skal passere fra anlægget til højttalerne. Begrænseren indstilles til et vist niveau, og anlægget kan på denne måde ikke spille højere.

  En akkrediteret støjrådgiver foretager en måling af musikniveauet, og sammenholder
  det med de grænseværdier der er for støj i omgivelserne. Resultatet er, at man
  finder det niveau anlægget må spille for at overholde grænseværdierne.

  Åbningstid til kl. 05 om morgenen.

  Med forretningssted menes diskotek, bar, restauration m.m.