Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Farligt affald

Læs mere om Farligt affald i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Farligt affald

  Farligt affald udgør en risiko for både miljø og mennesker, hvis det ikke indsamles og viderebehandles korrekt. Farligt affald må derfor hverken kommes i restaffald, hældes i kloakken, brændes eller graves ned. Farligt affald er typisk mærket på originalemballagen med en række faremærker, som angiver, hvorvidt indholdet kan udgøre en fysisk fare (f.eks. brandrisiko), sundhedsfare og/eller miljøfare.

  Hvad er farligt affald:

  Eksempler på farligt affald inkluderer:

  • Malingrester
  • Spraydåser med og uden indhold
  • Kemikalier
  • Klorholdige rengøringsmidler
  • Termometre
  • Lyskilder f.eks. elpærer, LED pærer m.m.
  • Opløsningsmidler som acetone, terpentin, petroleum osv.
  • Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler
  • Gødning
  • Afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens m.v.
  • Olierester
  • Plantegift fra husholdningsbrug
  • Gift til skadedyr
  • Printerpatroner
  • Kosmetik, parfume, neglelak og neglelaksfjerner
  • Batterier
  • Trykflasker, f.eks. gamle brandslukkere
  • Fyrværkeri (ikke affyret)
  • Selvantændelige klude og væsker

  I visse tilfælde er det ikke bare produktet der skal afleveres som farligt affald, men også den tomme emballage. Dette gælder eksempelvis tomme emballager, der har været anvendt til plante- og insektgifte. Hvis midlet har et af faremærkerne ’akut toksicitet’ eller ’alvorlig sundhedsfare’ (som du finder nederst på denne side), skal både rester og tom emballage afleveres på genbrugspladsen.

  Hvad afhenter Arwos:

  Batterier og mindre lyskilder afhentes af Arwos såfremt de er placeret i en gennemsigtig, lukket pose på låget af en af husstandens affaldsbeholdere.

  Hvad skal du aflevere på genbrugspladsen:

  Farligt affald skal afleveres på genbrugspladsen. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det farlige affald så vidt muligt afleveres i original emballage og altid i lukket beholder. Hvis original emballage ikke findes, skal affaldet opbevares og afleveres i egnet beholder. Du skal kontakte pladspersonalet på genbrugspladsen, når der afleveres farligt affald i uoriginal emballage. Beholdere eller emballage skal være tydeligt mærket med indhold og med eventuelle faresymboler.

  Medicinrester og brugte kanyler

  Medicinrester og kanyler kan afleveres ved ”farligt affald” på genbrugspladsen. Det skal sikres at kanyler er forsvarligt emballeret, så ingen kan stikke sig på dem. Kanyler kan også afleveres i en kanyleboks, disse kan afhentes gratis på genbrugspladsen.
  Du kan også aflevere medicinrester og brugte kanyler på apoteket.