Gå til hovedindhold

Affaldsgebyr

Når du sortere dit affald, er det både gavnligt for miljøet og for din pengepung. Det kan du læse mere om nedenunder.

Indhold

  Dagrenovation

  Dagrenovation er det affald som er tilbage, når du har frasorteret alt det affald som kan genanvendes. Som borger i Aabenraa Kommune får du som udgangspunkt tømt dagrenovationsbeholdere hver 14. dag. Der kan tilkøbes ugetømning, men det er ikke muligt at tilrettelægge tømningen på andre måder end tømning hver uge eller hver 14. dag.
  Ejendomme med bolig, det vil sige villaer, rækkehuse, lejligheder osv. betaler som udgangspunkt dagrenovationsgebyr i forhold til beholderstørrelsen og tømningsfrekvensen.
  Det vil sige, jo mere affald du sortere ud fra din dagrenovationsbeholder jo mindre beholder kan du nøjes med og på denne måde spare penge. Du kan finde beholderstørrelserne på Arwos hjemmeside.

  Genanvendelse

  Genbrugsgebyret dækker over alt andet end dagrenovation og dækker dermed:

  • Adgang til Aabenraa Kommunes genbrugspladser
  • Tømning af genbrugsbeholdere
  • Afhentning af batterier, småt elektronik og sparepære på låget af affaldsbeholdere
  • Mulighed for aflevering af medicinrester og kanylebokse til apoteket eller genbrugsplads
  • Mulighed for grenafhentning til lav pris.

  Genbrugsgebyret dækker over ovenstående punkter uanset hvor meget du som borger anvender f.eks. genbrugspladsen eller kanyleordningen.
  Affaldsgebyret for dagrenovation og genbrug medregner de faste omkostninger som følger med affaldsindsamlingsordningerne f.eks. selve indsamlingen, transport, behandling på behandlingsanlæg og så videre.
  De ordninger hvor renovationsmedarbejderne får ekstra transport, er prisen tilsvarende højre.

  Juridisk

  Borgerne skal anvende og betale affaldsgebyr for de affaldsordninger som Aabenraa Kommune, i samarbejde med Arwos, skal stille til rådighed. Det står i Affaldsbekendtgørelsen § 54 stk. 3. Du kan ikke blive fritaget for affaldsgebyr selvom du ikke benytter indsamlingsordninger eller genbrugsplads. Arwos opkræver affaldsgebyr 2 gange årligt.