Gå til hovedindhold

Nyuddannet

Når du som nyuddannet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom.

Indhold

  Hvis du er nyuddannet

  Du har ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du har afsluttet en anerkendt erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned før sygdommens start.

  Sygemelding

  Hvis du hverken er i arbejde eller dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, fordi du har afsluttet din uddannelse indenfor den sidste måned, skal du søge om sygedagpenge fra kommunen senest en uge efter første fraværsdag. Det sker ved udfyldelse af en blanket (NR 004), der udleveres ved personlig eller telefonisk henvendelse til jobcenteret.

  Hvis du anmelder dit sygefravær for sent

  Hvis du anmelder dit sygefravær for sent, har du tidligst ret til sygedagpenge fra den dag, du har anmeldt sygefraværet.

  Jobcenterets rolle

  Du skal være opmærksom på, at Jobcenteret skal vurdere, om du er berettiget til sygedagpenge. Du skal forvente sagsbehandlingstid. I særlige tilfælde vil Jobcenteret anmode om yderligere oplysninger – f.eks. en lægeattest - før det kan vurderes, om du er berettiget til sygedagpenge.

   

  Ofte stillede spørgsmål

  Sygedagpenge beregnes ugevis, og udbetales bagud til NemKonto på samme tidspunkt som du ville have fået løn hvis du ikke var sygemeldt.

  Som hovedregel kan du ikke holde ferie, hvis du er sygemeldt. Kun i særlige tilfælde, og efter forudgående aftale med en sagsbehandler i Jobcentret, kan sygedagpengene fortsætte efter afholdelse af ferie. Udbetalingen af sygedagpenge/refusion stoppes i den aftalte ferieperiode.

  Ønsker du at undersøge, om du har mulighed for at afholde ferie, uden at det samtidig betragtes som en raskmelding, skal du kontakte din sagsbehandler i Jobcentret.