Gå til hovedindhold

Efterbetaling af sygedagpenge

Du kan måske få efterbetalt sygedagpenge.

Ankestyrelsen har ændret praksis for ophør af sygedagpenge i forbindelse med raskmelding. Det betyder at du måske kan få efterbetalt sygedagpenge, hvis din sygedagpengeudbetaling er standset med tilbagevirkende kraft.

Indhold

  Ankestyrelsen har efter en dom i landsretten af den 4. maj 2018 truffet en principafgørelse (40-18), der ændrer praksis således det ikke er muligt at træffe afgørelse om raskmelding med tilbagevirkende kraft.

  Det betyder, at hvis du er blevet raskmeldt med tilbagevirkende kraft, vil du muligvis kunne få efterbetalt sygedagpenge frem til det tidspunkt, hvor Jobcenter Aabenraa har truffet afgørelsen om raskmelding.

  Hvis du henvender dig i Jobcenter Aabenraa og anmoder om at få din sygedagpengesag genbehandlet vil Jobcenteret herefter tage stilling til, om der er grundlag for at efterbetale sygedagpenge i din sag.

  Du skal være opmærksom på, at selvom der er truffet afgørelse om raskmelding i din sag med tilbagevirkende kraft, kan der være tilfælde hvor du ikke er berettiget til efterbetaling af sygedagpenge. Det gælder for eksempel hvis du har raskmeldt dig eller hvis det på anden måde fremgår af sagen at du ikke var uarbejdsdygtig på grund af sygdom og at du var – eller burde være – klar over dette.

  Du skal desuden være opmærksom på, at et eventuelt krav på efterbetaling af sygedagpenge forældes efter tre år.

  Har du spørgsmål eller er i tvivl om du kan få genoptaget din sygedagpengesag, kan du rette henvendelse til Aabenraa jobcenter, Fagkoordinator Niels Jacob Jensen på telefon 73 76 77 16 eller mail: njj@aabenraa.dk eller Teamkoordinator Vibeke Lind Podgorski på telefon 73 76 74 03 eller mail vlp@aabenraa.dk

  Du skal kontakte Ankestyrelsen, hvis den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge er truffet af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen træffer herefter beslutning om eventuel genoptagelse. Du kan kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller på sikkermail.aalborg@ast.dk