Gå til hovedindhold

Ansat i fleksjob

Hvis du på grund af sygdom ikke kan passe dit fleksjob.

Indhold

  Pligt til at anmelde sygdom

  Når du bliver syg, skal du melde det til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Sygemeldingen skal ske telefonisk og senest to timer efter, at du skulle være mødt på arbejde, med mindre du har en anden aftale med din arbejdsgiver.

  Oplysningsskema og underretningsbrev

  Du vil i forbindelse med din sygemelding modtage enten et underretningsbrev eller både et underretningsbrev og et oplysningsskema.

  Det fremgår af de fremsendte breve hvordan de vedlagte blanketter skal udfyldes. Hvis fristerne ikke overholdes, vil det have betydning for din ret til sygedagpenge.

  Jobcenterets rolle

  Du skal være opmærksom på, at Jobcenteret skal vurdere, om du er berettiget til sygedagpenge. Du skal forvente sagsbehandlingstid. I særlige tilfælde vil Jobcenteret anmode om yderligere oplysninger – f.eks. en lægeattest - før det kan vurderes, om du er berettiget til sygedagpenge.

   

  Ofte stillede spørgsmål

  Sygedagpenge beregnes ugevis, og udbetales bagud til NemKonto på samme tidspunkt som du ville have fået løn hvis du ikke var sygemeldt.

  Som hovedregel kan du ikke holde ferie, hvis du er sygemeldt. Kun i særlige tilfælde, og efter forudgående aftale med en sagsbehandler i Jobcentret, kan sygedagpengene fortsætte efter afholdelse af ferie. Udbetalingen af sygedagpenge/refusion stoppes i den aftalte ferieperiode.

  Ønsker du at undersøge, om du har mulighed for at afholde ferie, uden at det samtidig betragtes som en raskmelding, skal du kontakte din sagsbehandler i Jobcentret.