logo

Førtidspension

Hvis du har varigt nedsat arbejdsevne, og ikke længere kan varetage et arbejde, så kan du søge en førtidspension.

Indhold

  Førtidspension

  Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Det skal også kunne dokumenteres, at din arbejdsevne ikke kan forbedres f.eks. gennem aktivering, behandling, revalidering eller ressourceforløb.

  Det er Rehabiliteringsnævnet i Jobcenter Aabenraa som vurderer, om der er tilstrækkelig dokumentation for, at din ansøgning kan sendes videre til Førtidspensionsnævnet.

  Vil du vide mere om dine muligheder for at få førtidspension?

  Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenteret i Aabenraa Kommune, hvis ønsker at vide mere om dine muligheder for at få førtidspension.

  Pension og Efterløn

  Der findes også andre pensionsmuligheder.

  På Borger.dk kan du læse mere om de forskellige pensioner og efterløn.

   

   

  Ofte stillede spørgsmål

  Det er Førtidspensionsnævnet i Aabenraa Kommune, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få tilkendt en førtids- eller seniorpension. 

  Førtidspensionsnævnet er et administrativt nævn, som består af en:

  • fagchef
  • social- og sundhedsfaglig person
  • sekretær

  Der holdes et møde om måneden, hvor ansøgninger om førtids- eller seniorpension bliver behandlet.

  Sekretæren fra Førtidspensionsnævnet kontakter dig, når der er truffet en afgørelse om førtids- eller seniorpension.

  Hvis der sker nogle økonomiske ændringer i dine eller din samlevers/ægtefælles forhold, kan det påvirke, hvor meget du kan få i førtidspension.

  Du har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om evt. ændringer i dine eller din samlevers/ægtefælles økonomiske forhold.

  På Borger.dk kan du læse mere om din oplysningspligt og indberette ændringer.