Gå til hovedindhold

logo

Bisidder, partsrepræsentant og fuldmagtshaver

Du må gerne inddrage andre i din sag – læs nedenfor om reglerne.

Indhold

  Samtykke - partsrepræsentation og bisidder
  Blanket om aftale med begrænset fuldmagt

  Partsrepræsentant

  En partsrepræsentant er en person, du vælger, som du kan lade dig repræsentere af. Det kan være en advokat, en konsulent eller en anden person, som du giver fuldmagt til at varetage dine interesser.

  Hvis du lader dig repræsentere af en anden, får din partsrepræsentant samme rolle som dig i sagen, herunder dine rettigheder og pligter. 

  Det betyder, at jobcentret herefter skal kommunikere både med dig og din partsrepræsentant. Derfor sender vi en kopi af alt materiale til din partsrepræsentant samtidig med, at vi sender det til dig. 

  Derudover vil din partsrepræsentant have ret til at deltage i alle samtaler i forbindelse med din sag, og partsrepræsentanten vil have ret til at bede om aktindsigt i din sag og til at udtale sig i din sag. 

  Selv om du har en partsrepræsentant, skal du stadig selv medvirke til sagens behandling. 

  Fuldmagtshaver

  Du har på et hvilket som helst tidspunkt ret til at udpege en person som får afgrænsede rettigheder i din sag.

  Modsat en partsrepræsentant som får alle rettigheder og pligter i din sag, får en fuldmagtshaver kun de rettigheder som du specifikt bestemmer.

  Det betyder, at jobcentret som udgangspunkt fortsat alene kommunikerer med dig. 

  Du skal være opmærksom på, at jobcenteret ikke kan give fuldmagtshaver andre rettigheder end dem du angiver.

  Samtykkeerklæring

  Hvis du ønsker at lade dig repræsentere af en anden, kræver det et skriftligt samtykke, som du nemt kan sende via selvbetjeningsløsningen øverst på siden.

  Bisidder   

  Når du skal til møde med en sagsbehandler, har du ret til at have en bisidder med. Bisidderen skal som udgangspunkt lytte til din samtale med sagsbehandleren. Efter aftale med dig kan bisidderen deltage i samtalen. Bisidderen har ingen rettigheder, men kan handle, drøfte eller stille spørgsmål på dine vegne, hvis du og din sagsbehandler vurderer, at det er hensigtsmæssigt. 

  Hvis du vælger at have en bisidder med, er det fortsat dig selv, der er ansvarlig for din sag. Bisidderen skal ses som en moralsk eller praktisk støtte til dig, så du f.eks. efter et møde har én at drøfte indholdet med. 

  Hvis en bisidder opfører sig forstyrrende, kan din bisidder blive bedt om at forlade lokalet, hvis det er nødvendigt for at gennemføre mødet på en hensigtsmæssig måde.

  Flere oplysninger

  Vi håber, at denne korte gennemgang har givet dig et klart overblik over dine muligheder eller er du velkommen til at kontakte din sagsbehandler.

   

   

  Ofte stillede spørgsmål

  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Kontakt din sagsbehandler i jobcenteret, som vil hjælpe dig videre.

  Hvis du ikke kan gøre brug af selvbetjeningsløsningen, kan du vælge at udskrive en samtykkeerklæring, som du finder under relaterede sider. Du skal udfylde den og sende den direkte til Jobcenter Aabenraa.