Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Udviklingsplan Rødekro

Aabenraa Kommune gennemførte i 2016 en proces med at skabe en udviklingsplan for Rødekro. Planen blev skabt i samarbejde lokalsamfundet og skal inspirere kommunal og lokal udvikling af byen de næste 10-15 år.

Indhold

  Baggrund

  For at sikre langsigtet planlægning og udvikling for kommunens byer, har byrådet i Aabenraa kommu­ne bevilget midler til udviklingsplaner. Udviklingsplanen for Rødekro er den 4. i en række planer. Der er i efteråret 2015 udarbejdet en plan for Løjt Kirkeby, og der udarbejdes i foråret 2016 for Bolderslev og Tinglev.  

  Lokale input er vigtige

  Udviklingsplanen for Rødekro udvikles i samarbejde med lokalsamfundet. Byens borgere, erhverv, foreninger mv. bidrager tilsammen med et uvurderligt lokalkendskab som er med til at skabe en plan der passer præcist til Rødekro.

  Samarbejdet sker i form af et åbent borgermøde for alle interesserede samt ved dannelse af en frivillig arbejdsgruppe. 

  Sammen kortlægger vi byens potentialer og udfordringer og udpeger indsatsområder for byens fremtidige udvikling. Hvilke ønsker er der for eksempel for bymidten? Og hvilke lokale særpræg skal bevares i Rødekros relation til Aabenraa?

  Proces for borgerinddragelse

  1. Borgermøde 7. April 2016: Opstartsmøde for alle interesserede. Information om processen og dannelse af en frivillig lokal arbejdsgruppe.
  2. Arbejdsgruppemøde 1, 31. maj 2016: Opsamling og uddybning af materialet fra workshoppen. Arbejde med visioner og temaer.
  3. Arbejdsgruppemøde 2, 24. August 2016: Præsentation og kvalificering af den foreløbige udviklingsplan.
  4. Borgermøde 29. september 2016: Præsentation af forslag til udviklingsplan. Orientering om videre forløb og om Rødekro Udviklingsråd. Tid til spørgsmål.

  Den lokale arbejdsgruppe 

  Den frivillige arbejdsgruppe bestod af 30 borgere, der alle meldte sig til det første borgermøde. Gruppen var sammensat af forskellige lokale borgere og erhvervsdrivende. De har ved de 2 arbejdsgruppemøder samarbejdet med Kommunens Rådgiver og projektleder om indholdet til Udviklingsplanen. 

  Hvad er en udviklingsplan?

  Resultatet af processen er en samlet udviklingsplan, der indeholder en vision for Rødekro fremtid. Derudover indeholder den et katalog af ideer og projekter, der understøtter visionen. Der vil både være ideer til projekter, som lokalsamfundet selv kan sætte i gang, og skitseforslag til udvalgte større projekter. Læs mere i filen "Udviklingsplaner i Aabenraa Kommune" som findes i menuen i højre side. Her beskrives blandt andet hvordan udviklingsplanen realiseres og hvilke juridiske bindinger en udviklingsplan har. 

  Offentlig høring og politisk vedtagelse af Udviklingsplanen. 

  Forslag til Udviklingsplan Rødekro 2016 blev præsenteret ved et borgermøde den 29. september 2016. Derefter var der offentlig høring med mulighed for at kommentere på indholdet. Byrådet vedtog udviklingsplanen  22. februar 2017. 

  Rødekro Udviklingsråd

  Sideløbende med processen for udviklingsplanen er der forløbet en lokal proces omkring stiftelsen af et lokalt råd for Rødekro som helhed. Processen er sket i samarbejde med Aabenraa kommunes Landdistriktcoach og en mindre gruppe lokale. 

  Udviklingsrådet blev stiftet ved stiftende generalforsamling mandag 29. august 2016. Link til Rødekro udviklingsråd findes under menuen relaterede sider.