Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Udviklingsperspektiv Store Okseø

Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen har i fællesskab gennemført oprydning på Store Okseø i efteråret 2019. Den 30. juni 2020 blev de nye shelters på øen officielt indviede.

Udviklingsperspektivet for Store Okseø er vedtaget af Vækstudvalget for Land og By den 25. juni 2020.

Indhold

  Baggrund for Udviklingsperspektivet

  Naturstyrelsen, som ejer Store Okseø, har indgået et samarbejde med Aabenraa Kommune om at få ryddet op på øen og efterfølgende etablere friluftsfaciliteter. Oprydningsarbejdet blev afsluttet i efteråret 2019, og der er efterfølgende etableret 4 shelters, som vil kunne bookes via udinaturen.dk  

  I april 2019 blev der afholdt et borgermøde på Rønshoved Højskole, hvor planerne for oprydning på Store Okseø blev præsenteret. Efterfølgende har der været mulighed for at indsende idéer til øens fremtidige anvendelse, og at melde sig som deltager i en arbejdsgruppe. Den 31. oktober lukkede idéindsamlingen, og der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe bestående fra 25 frivillige borgere. Arbejdsgruppen fik til formål at deltage i udformningen af Udviklingsperspektivet. 

  Den 20. februar 2020 mødtes arbejdsgruppen for at diskutere idéer til Store Okseøs fremtid og for at forsøge at afrunde idéindsamlingen og være med til at gøre de mange forskellige idéer til færre. På mødet var der mange spændende diskussioner om muligheder og drømme for øens fremtid. 

  Efter mødet blev der udformet et Udviklingsperspektiv, som er ved taget af Vækstudvalget for Land og By den 25. juni 2020.  

  Hvad er et Udviklingsperspektiv? 

  Et Udviklingsperspektiv dækker over den langsigtede udvikling i et område. Aabenraa Kommune arbejder for at skabe det gode liv sammen med Kommunens lokalsamfund, og i den forbindelse er Udviklingsperspektiver i lokalsamfund en af de metoder som bruges til at opnå målet. Resultatet af processen er et dokument hvori en overordnet retning for udviklingen af området udpeges. Det er ikke juridisk bindende, men et udtryk for en ønsket retning for udviklingen over 10-15 år. Der udpeges en overordnet strategi og relaterede indsatsområder. Indsatsområderne kan understøttes med målrettede indsatser der bidrager til indfrielsen af den overordnede strategi.