Gå til hovedindhold
Udviklingsperspektiv
Udviklingsplan
Bov

Udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså i Lyreområdet

Aabenraa Kommune og Lokalsamfundet i Bov, Smedeby og Kruså udarbejdede i 2017-2018 et fælles udviklingsperspektiv. Perspektivet har tæt sammenhæng til udviklingsperspektivet for Frøslev-Padborg. De fem byer udgør tilsammen byklyngen Lyreområdet. Lyreområdet blev defineret og navngivet i løbet af de to udviklingsprocesser.

Indhold

  Udviklingsperspektivet

  Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså blev skudt i gang d. 10. maj i Grænsehallerne, Kruså, hvor alle interesserede kunne høre om, hvordan de deltager i udviklingsarbejdet. Det er Aabenraa Kommune sammen med Bov Lokalråd og Move arkitektur der satte gang i arbejdet.

  Baggrund

  For at sikre langsigtet planlægning og udvikling for kommunens byer, har byrådet i Aabenraa Kommune bevilget midler til udviklingsperspektiver, før kaldet udviklingsplaner. Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså er det femte i en række udviklingsperspektiver. De forudgående har været Løjt Kirkeby i 2015 og Bolderslev, Tinglev og Rødekro i 2016.

  Lokale input er vigtige

  Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså udvikles i samarbejde med lokalsamfundet. Byens borgere, erhverv, foreninger mv. bidrager tilsammen med et uvurderligt lokalkendskab som er med til at skabe en plan der passer præcist til området. Det indebærer også forbindelserne til nabobyerne Padborg og Frøslev.

  Samarbejdet sker i form af et åbent borgermøde for alle interesserede samt ved dannelse af en frivillig arbejdsgruppe. 

  Sammen kortlægger vi områdets styrker og potentialer og udpeger indsatsområder for den fremtidige udvikling.

  Proces for udviklingsperspektivet

  10. maj 2017 - Opstart: Opstartsmødet blev afholdt i Grænsehallerne for alle interesserede i forlængelse af ét af Bov Lokalråds årlige borgermøder. Efter Bov Lokalråds borgermøde afholdt Aabenraa Kommune et oplæg om processen og Move arkitektur faciliterede små workshops om potentialer mv. Sidst på dagen kunne frivillige lokale tilmelde sig arbejdsgruppen. Der var 16 tilmeldinger på dagen. Læs referatet fra opstartsmødet i højre kolonne.

  28. juni 2017 - Arbejdsgruppemøde #1: Mødet blev afholdt i Lyreskovskolen på Kirkevej 2, hvor arbejdsgruppen tog fat i visionen for området. Der kom flere bud på, hvad styrken i området er, og fællesnævneren var sammenhold og et stærkt foreningsliv. Læs mere om, hvad der kom frem under mødet i referatet fra arbejdsgruppemødet i højre kolonne.

  30. aug. 2017 - Arbejdsgruppemøde #2: Mødet blev afholdt i Smedeby Kro, hvor arbejdsgruppen prioriterede de områder og emner, som skal indgå i udviklingsperspektivet. De to store indsatser, som arkitekterne også skal tegne på, blev "Sammenhæng på tværs" og "Grænsehallerne". Læs nærmere om, hvad der kom frem under mødet i referatet fra arbejdsgruppemødet i højre kolonne.

  04. okt. 2017 - Arbejdsgruppemøde #3: Mødet blev afholdt i Grænsehallerne. 

  14. nov. 2017 - Arbejdsgruppemøde #4: Mødet blev afholdt i Grænsehallerne 

  14. marts 2018 - Præsentation af udviklingsperspektivet: Mødet blev afholdt i Grænsehallerne kl. 19:00-21:00 med mange fremmødte. Udviklingsperspektivet blev præsenteret og det videre forløb blev forklaret.