Gå til hovedindhold

Lokalplaner i høring

Når byrådet har vedtaget et forslag til en lokalplan sendes det i offentlig høring. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer.

Indhold

    Når offentlighedsperioden er slut, tager byrådet stilling til, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.

    Hvis byrådet vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal der ske en ny offentlig høring af lokalplanforslaget.

    Se alle lokalplaner i høring her: /politik-og-dialog/aktuelle-hoeringer/kommuneplan-og-lokalplan/