Gå til hovedindhold

logo

Gældende lokalplaner

Lokalplaner og byplanvedtægter kan du få hurtig adgang til via kortet.

Indhold

   

  Find en lokalplan i kortet:

  • Søg adresse eller zoom ind i kortet
  • Klik i kortet på den ønskede lokalplan

  Er der ikke en lys grøn farve, afgrænsning eller lokalplan nr. i kortet, findes der ingen lokalplan i det pågældende område

  Når byrådet har vedtaget en lokalplan endeligt og bekendtgjort den på kommunens hjemmeside, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at anvendelse, nybyggeri, om- og tilbygning skal være i overensstemmelse med lokalplanen.

  Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil- også efter ejerskifte -, selvom det er i strid med lokalplanen.

  Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

  Ofte stillede spørgsmål

  Det er langt fra hele Aabenraa Kommune som er lokalplanlagt, så hvis du ikke kan finde
  en lokalplan på kommunens kort på din ejendom skyldes det, at der ikke er vedtaget en lokalplan eller byplanvedtægt for dette område.