Gå til hovedindhold

logo

Hvordan finder jeg mit skel

Al jord i Danmark er målt op i matrikler og alle ejendomme består af en eller flere matrikler. Geodatastyrelsen er myndighed på området, mens landinspektører har autorisation til at opmåle og afsætte skel. Skellets præcise placering tegnes og registreres ved hjælp af koordinater i et måleblad.

Indhold

  Hvordan finder du skellet

  Skellet mellem 2 ejendomme er samtidig er matrikelskel. Skellet er markeret med skelsen eller skelpæle der hvor flere skellinjer mødes eller en skellinje ændrer retning.

  Kan du ikke finde skelsten eller skelpæle på din ejendom, og har du brug for at vide præcist hvor skel ligger, skal du kontakte en landinspektør.

  Har du brug for hjælp til at finde skellet, kan du se skel på Kort over kommunen. Du skal være opmærksom på, at kortet er vejledende og angivelse af matrikelskel kan afvige fra de faktiske forhold.

  Ved køb af ejendom

  Skal du købe en ejendom, bør du sikre dig at ejendommens skel er markeret med skelsten eller skelpæle inden du skriver under på skødet.

  Hvis ikke skellet er tydeligt eller korrekt markeret, kan du bede sælger sørge for at det bliver rettet. Opmåling og afsætning af et skel skal udføres af en landinspektør.

  Overskridelse af skel/lovliggørelse af forhold

  Skellet angiver afgrænsningen af din ejendomsret og der må ikke bygges hen over skel, hverken på eller over jorden. Opdager du at du har en bygning som er bygget henover skel, må du enten fjerne eller flytte bygningen.

  Hvis ejeren af naboejendommen er indforstået med det, kan det også være en mulighed at tilkøbe jord og ændre skellet. Hvis et skel skal ændres skal du kontakte en landinspektør.