Gå til hovedindhold

Forfaldne bygninger

En bygning må ikke være til fare for brugerne eller forbipasserende. Fare kan være nedfaldende mursten eller tagsten fra en nedslidt bygning eller løsrevne bygningsdele efter en orkan.

Indhold

    Det fremgår af byggelovens § 14, at bebyggelse og en ejendoms ubebyggede arealer skal holdes i forsvarlig stand.

    Bliver du opmærksom på et farligt forhold, kan du rette henvendelse til byggemyndigheden. Send en kort beskrivelse og gerne et billede af forholdet sammen med adressen på den ejendom, det vedrører til byg@aabenraa.dk.