Gå til hovedindhold

Beplantning, hæk og hegn

Når du vil plante hæk eller opsætte hegn langs skel mod en nabo, er det en god idé at fortælle naboen om dine planer.
Husk at undersøge, om der er en lokalplan eller et tinglyst dokument på din ejendom, som fastsætter regler for placering, valg af hækplanter, materiale osv.

Indhold

  Etablering af ny hæk eller hegn

  Som udgangspunkt skal du placere hæk eller hegn på din egen grund, og du skal kunne vedligeholde den uden at krydse naboskel. Opfører du og naboen i fællesskab et hegn eller planter hæk, må den gerne placeres i skel.

  Et hegn må have en højde på op til 1,8 m, uden der skal søges byggetilladelse. Vær dog opmærksom på, at højden af både hæk og hegn kan være reguleret i en lokalplan eller ved tinglysning.

  Hække og hegn i forbindelse med skel er desuden omfattet af hegnsloven. Læs mere på hjemmesiden hegnsloven.dk

  Eksisterende beplantning

  Hegn og træer kan være bevaringsværdige eller fredede. Så hvis du vil i gang med at beskære eller fælde beplantning på din ejendom, er det en god idé at undersøge, om beplantningen er omfattet af en lokalplan eller et tinglyst dokument.

  Er det tilfældet skal du ringe til kommunen, inden du begynder at beskære eller fjerne noget.