Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Camping

Kommunen administrerer Campingreglementet og fører tilsyn med campingpladserne. Det er også kommunen der kan meddele udlejningstilladelser til ændringer på eksisterende campingpladser og til nye campingpladser.

Indhold

  Tilladelse til campering

  Der skal søges tilladelse til etablering og erhvervsmæssig drift af campingpladser.

  Kommunalbestyrelsen kan meddele ejere og brugere af fast ejendom tilladelse til erhvervsmæssigt at udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering. Ansøgninger om udlejningstilladelse efter campingreglementet skal sendes til Kultur, Miljø & Erhverv, hvor de sagsbehandles i Byg.

  Sagsbehandlingstid

  I henhold til campingreglementet skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for meddelelse af udlejningstilladelse efter campingreglementet.

  Aabenraa Kommune har fastsat en frist på 12 uger.

  Fristen for meddelelses af en afgørelse løber fra det tidspunkt, hvor ansøger har indsendt alle nødvendige oplysninger.

  Fristen for sagsbehandlingen kan forlænges én gang, hvis sagens omfang berettiger det. Kommunalbestyrelsen skal begrunde forlængelsen overfor ansøgeren inden udløbet af den ordinære sagsbehandlingsfrist.