Gå til hovedindhold

Styringsdialog

Aabenraa Kommune fører tilsyn og arbejder sammen med boligorganisationerne om at sikre gode almene boliger for kommunens borgere.

Indhold

  Styringsdialogen forpligter kommune og boligorganisation til at mødes minimum én gang årligt for at gøre status for boligorganisationens udfordringer og fremtidige planer.

  Hovedtemaerne for styringsdialogen er regnskab og nøgletal omkring udlejning og vedligeholdelse, boligområdets fysiske rammer, beboersammensætningen og boligsocial indsats, samt administration.

  Formålet med styringsdialogen er at etablere rammerne for udvikling, som kan være værdiskabende for begge parter.

  Udover de individuelle styringsdialogmøder afholdes også fællesdialogmøder med de almene boligorganisationer, hvor emner af tværgående interesse drøftes.

  Referater fra afholdte dialogmøder kan ses herunder:

  2022:

   

  2021:

  2020:

  2019:

  2018:

  2017: