Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Stilblade

I forbindelse med at Aabenraa Kommune er Kulturarvskommune, er der udarbejdet stilblade for købstadens bevaringsværdige bygninger. Stilbladene skal hjælpe med at give en forståelse for byens forskelligartede arkitektur og samtidig pege på de særlige kendetegn, som er vigtige at bevare.

Hæfte 1 - (1550) - 1700-1800 - gavlhuse, længehuse, bulhuse og bindingsværk, 1700-årenes murstensbyggeri

Indhold

  Stilhæfter

  Der findes i alt 4 hæfter med 8 forskellige stilblade. Hæfterne sætter fokus på bygningsarven i købstaden Aabenraa og indeholder beskrivelser af bygningernes karakteristiske træk. Stilarterne dækker dog hele kommunen og kan derfor bruges af alle ejere af bevaringsværdige bygninger. I hvert hæfte introduceres der kort til stilarten og de særlige kendetegn fremhæves gennem billeder af byens bygninger. Hvert stilblad afsluttes med en række anbefalinger til hvad man skal passe særligt på.

  Hæfterne er opbygget kronologisk, men i virkeligheden er der store overlap mellem stilperioderne.


  Hæfte 1:    (1550-) 1700-1800

  • 01: Gavlhuse
  • 02: Længehuse
  • 03: Bulhuse og Bindingsværk, 1550-1800
  • 04: 1700-årenes murstensbyggeri
         Barok, 1660-1750
         Rokoko, 1730-1760
         Louis Seize, 1750-1774

  Hæfte 2:   1800-1850

  • 05: Klassicisme, 1754-1856
  • 06: Senklassicisme, 1825-1860

  Hæfte 3:   1850-1900

  • 07: Historicisme, 1856-1915
         Nygotik og Nyrenæssance, 1856-1915
         Schweizerstil, 1850-1899
         Nationalromantik, 1890-1910

  Hæfte 4:   1900-1940

  • 08: Jugend, 1900-1915
         Heimatschutz-stil/Hjemstavnsstil, 1900-1940
         Bedre byggeskik, 1900-1940
         Nyklassicisme, 1915-1930

  Stilbladene er udarbejdet af Jørgen Overbys Tegnestue i samarbejde med Aabenraa Byhistoriske Forening og Museum Sønderjylland.
  Stilbladene kan suppleres med den særskilte vejledning til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.