Gå til hovedindhold

SAVE registrering

Aabenraa kommune gennemfører sammen med Niras en registrering af de bevaringsværdige bygninger i byerne Bolderslev, Bylderup-Bov, Ravsted, Tinglev, Uge og Vollerup.

Indhold

  SAVE-metoden

  SAVE-metoden er en systematisk gennemgang af bygninger, vurderet efter 5 parametre: arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitets- og tilstandsværdi, hvoraf de tre første almindeligvis vægtes højest. Efter SAVE-metoden vurderes fredede og bevaringsværdige bygninger efter skalaen 1-9, hvor 1 er den højeste.

  En bevaringsværdig bygning er i Aabenraa Kommune defineret som bevaringsværdig, når den har en bevaringsværdi fra 1 til 4 efter SAVE-metoden. I Aabenraa Kommune er kun tidligere Bov, Aabenraa og Lundtoft Kommune SAVE-registreret. Kommunen ønsker at alle bevaringsværdige og fredede bygninger i kommunen skal registreres.

  Hvad betyder det at en bygning er bevaringsværdig?

  At en bygning er bevaringsværdig betyder ikke, at den er fredet. Et bevaringsværdigt hus må, som alle øvrige huse, ombygges, tilbygges og vedligeholdes inden for det almindelige bygningsreglement eller en eventuel lokalplans bestemmelser. Hvis en bevaringsværdig bygning ønskes nedrevet skal den i offentlig høring i 4-6 uger før der kan træffes afgørelse i sagen. 

  Når en bygning er udpeget til at være bevaringsværdig og er der tale om en ejerbolig, som bebos af ejeren kan der søges om støtte til udvendig istandsættelse ved Bygningsforbedringsudvalget. 

   

  Ofte stillede spørgsmål

  SAVE-metoden er et kortlægnings- og registreringssystem. En bygnings bevaringsværdi er vurderet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er højst bevaringsværdi. Se mere om registreringssystemet på www.kulturarv.dk.