Gå til hovedindhold

Bevaringsværdige bygninger

Aabenraa Kommune vil gerne passe godt på de gamle og smukke bygninger i kommunen og yder støtte til udvendig istandsættelse af disse, når de er udpeget som fredede eller bevaringsværdige.

Indhold

    I Aabenraa Kommune er der 74 fredede bygninger, der primært ligger i Aabenraa. Udvendige og indvendige ændringer af fredede bygninger kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

    Byrådet i Aabenraa Kommune har besluttet, at bygninger med bevaringsværdi 1-4 er bevaringsværdige. En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14. 

    At en bygning er bevaringsværdig i en kommuneplan hindrer ikke om- og tilbygninger. Det anbefales dog at rådføre sig hos en arkitekt med restaureringserfaring eller hos kommunen, da udvendige ændringer kan medføre, at bygningen ved fornyet registrering ikke længere kan anses som bevaringsværdig. Er den bevaringsværdige bygning derimod omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan eller af en §22-vedtægt kan der kræves, at Kommunalbestyrelsen giver forudgående tilladelse til udvendige ændringer. Dette vil da fremgå af den bevarende bestemmelse i lokalplanen eller vedtægten.

    I tidligere Bov og Aabenraa Kommuner er bevaringsværdige bygninger og bymiljøer kortlagt og registreret efter SAVE-metoden. Kortlægning og registrering af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer er beskrevet i ”Bov Kommuneatlas” og ”Kommuneatlas Aabenraa.” I 2012 blev tidligere Lundtoft Kommune registreret. Bygningerne er vurderet i forhold til arkitektur, indpasning i miljøet, kulturhistorisk betydning, originalitet og vedligeholdelsestilstand. Bevaringsværdien er fastlagt efter en skala fra 1-9, hvor 1 er højeste bevaringsværdi.

    Lovgrundlaget for udpegning af bevaringsværdige bystrukturer og sammenhænge er fastsat i medfør af planlovens § 11a, nr. 15, lovbekendtgørelse om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, samt Bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.