Gå til hovedindhold

Vielse

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en digital ægteskabserklæring.
I skal dog i stedet for søge hos Familieretshuset, hvis en eller begge parter:
- ikke er danske eller nordiske statsborgere
- ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark
- ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Indhold

  Vielse

  Borgerlig vielse i Aabenraa Kommune

  Hvis I ønsker at indgå ægteskab i Aabenraa Kommune, skal I som det første træffe en aftale om vielsesdatoen. 

  Vielsestidspunkter

  I kan blive viet på følgende dage:

  Mandag-torsdag med vores eller egne vidner.
  Fredag og lørdage med egne vidner.

  Det er muligt at blive viet på følgende lørdage i 2024:

  August: 17.08. & 24.08.
  September: 07.09. & 21.09.
  Oktober: 12.10. & 26.10.
  November: 16.11. & 30.11.
  December: 07.12.

  Der er allerede booket mange tider om lørdagen, så vi kan ikke love, at jeres ønske bliver opfyldt, men vi gør naturligvis vores bedste.

  Vielser på stranden

  Igen i år tilbyder vi vielser på stranden, hvis I ønsker at holde jeres specielle dag på en lidt anderledes måde. 
  Vielser på stranden er forbeholdt par, der medbringer deres egne vidner.

  Det er muligt at blive gift på stranden følgende fredage: 7. juni, 14. juni, 21. juni, 23. august og 30. august. Ring eller skriv til os for at aftale nærmere.

   

  Lukkedage

  I 2024 er der lukket for vielser på alle søn- og helligdage og derudover

  01.01.
  17.01.- 21.01.
  23.03.- 01.04.
  03.05.
  09.05.-12.05.
  20.05.- 21.05.
  05.06.
  28.06.
  01.07.- 03.07.
  05.07.
  21.12.2024 - 01.01.2025

  (alle dage inkl.).

  Vidner

  En vielse skal overværes af 2 vidner. Kommunen kan stille vidner til rådighed.

  Skal I bruge kommunens vidner kan I få en tid til vielse fra mandag - torsdag i tidsrummet 10-12. hvis I medbringer en mobiltelefon eller et kamera er vidnerne gerne behjælpelige med at tage billeder eller en video under vielsen.

  Medbringer I egne vidner, kan I blive viet alle dage undtagen søn- og helligdage. 

  Hvor foregår vielsen?

  Vielsen foregår på det gamle Rådhus på 1. sal (Storegade 30, 6200 Aabenraa). Det er vigtigt, at I inden vielsen orienterer os, hvis I eller én af jeres gæster skal bruge elevator.

  Hvor lang tid tager det?

  En vielse hos Aabenraa Kommune tager ca. 20 min.

  Hvor mange gæster kan vi medbringe?

  Der er siddepladser til 20 personer, men I er velkomne til at medbringe op til 50 gæster.

  Hvordan forløber vielsen?

  En vielse foregår således, at brudeparret og gæster fremmøder til den aftalte tid. Hvis I kommer tideligt, kan I tage plads i venteværelset. Giftefogeden henter jer og man går samlet ind i den Gamle Byrådssal.

  Brudeparret tager plads foran giftefogeden og de to vidner tager plads tæt ved. De øvrige gæster tager plads bagved brudeparret. Hvis I har en fotograf eller en gæst, der ønsker at tage billeder, kan vedkommende stå oppe ved giftefogeden, så fotografen får de bedste billeder.

  Giftefogeden læser en kort tale og brudeparret skal rejse sig op i forbindelse med tilspørgslen. Når giftefogeden har erklæret jer for ægtefæller er der mulighed for at udveksle ringe. Herefter skal brudepar, vidner og giftefogeden skrive under på ægteskabsbogen.

  Så får brudeparret udleveret vielsesattesten og en opmærksomhed fra kommunen.

  Herefter kan gæsterne lykønske brudeparret og I kan tage flere billeder. Giftefogeden tager gerne et samlet gruppebillede af alle inden I går.

   

  Når I vil giftes

  I kan blive viet borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse

  Inden I kan blive viet i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

  I skal enten søge om en prøvelsesattest i Familieretshuset eller hos kommunen. Hvor I skal søge afhænger af begge jeres nationaliteter eller jeres opholdsgrundlag i Danmark.

  Familieretshuset behandler sagen, når en af jer:

  • ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
  • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

  Kommunen behandler sagen, når begge parter:

  • er danske eller nordiske statsborgere
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
  Nationale ægteskaber

  Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

  I skal bruge selvbetjeningen og søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

  Den ene af jer skal starte ansøgningen. Den anden part vil derefter modtage et link i Digital Post, som skal følges, hvorved denne færdiggør ægteskabserklæringen. 
  Kommunen modtager først ægteskabserklæringen, når I har gennemført processen.

  I skal også sende ansøgningen til bopælskommunen, hvis I skal giftes i Folkekirken, et andet trossamfund eller en anden kommune. I så fald udsteder bopælskommunen en prøvelsesattest, der dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Attesten er gyldig i 4 måneder, og I skal vise den til den, der skal foretage vielsen.

  Internationale ægteskaber

  I skal søge hos Familieretshuset, hvis en af jer

  • ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
  • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
  Når I også vil skifte navn

  Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

  I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

  Hvem kan gifte sig med hinanden?

  De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

  På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift. 

  En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. Bemyndigelse til at forestå borgerlig vielse kan kun meddeles til ansatte til kommunens administration og medlemmer af kommunalbestyrelsen i kommunen. 

  I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

  Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park.

  Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

  En vielse skal overværes af mindst 2 vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

  Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

  I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

  I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de 2 ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en 3. kirke.

  Der skal være mindst 2 vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

  En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

  I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab,. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

  Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

  I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

  Du kan normalt kun blive viet af danske myndigheder i Danmark.

  Vielser på danske ambassader og konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde, og forudsætter, at du er forhindret i at blive gift i Danmark fx pga. dit arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er samtidig et krav, at du ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

  Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

  Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

  Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

  Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land. Hvis myndigheden i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få lavet en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lov. Hvis I begge er danske/nordiske statsborgere, skal I henvende jer til jeres bopælskommune. Hvis ikke begge parter er danske/nordiske statsborgere, skal I søge i Familieretshuset.

  Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

  Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

  Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Familieretshusets hjemmeside.

  Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

  Alt efter hvordan I blev viet skal I bestille den hos vielsesmyndigheden.

  • Vielse på rådhuset eller lignende: I skal bestille eller henvende jer til den kommune, hvor I blev viet.
  • Vielse i Folkekirken: I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest fra kirken'.
  • Vielse hos en 3. myndighed: Kontakt denne.
  Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for danske par

  Danske borgere, nordiske borgere og borgere med tidsubegrænset ophold skal søge om vielse ved at udfylde en digital ægteskabserklæring (se ovenfor).

  • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsbetingelserne.
  • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, får I en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
  Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for internationale par

  I skal søge hos Familieretshuset, hvis den ene eller begge er udenlandske borgere udenfor Norden eller ikke har tidsubegrænset ophold.

  Vielse i udlandet
  • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
  • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
  Navneændring på bryllupsdagen
  • Hvis I ønsker at ændre efternavne i forbindelse med brylluppet, skal I søge Kirkeministeriet om det senest 15 dage inden bryllupsdagen. I skal gøre det digitalt og det er en særskilt selvbetjening.

  Lovgivning

  06.06.2024 13.00

  Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset

  Ofte stillede spørgsmål

  I skal komme ca. 5 minutter før vielsestidspunktet. 

  Vielsesritualet oplæses
  I underskriver ægteskabsbogen og får udleveret vielsesattesten.

  Hele begivenheden tager ca. 20 minutter.

  Hvis man anvender Chrome som internet browser, gælder nogle specielle ting. I denne browser er det ikke nok man installerer Acrobat Reader, man skal aktiv ind i opsætningen til browseren og fortælle at Chrome også skal anvende Acrobat Reader.

  Problemet skulle kunne løses med denne guide:

  Følg disse trin for at løse problemet:
  1.      Verificer at Adobe Reader er installeret. Kan hentes her: http://get.adobe.com/dk/reader/
  2.      Sørg for at plug-in'et er aktiveret i den pågældende browser, og at det indbyggede plug-in er deaktiveret.
  a.       Firefox/Chrome guide findes her: http://helpx.adobe.com/livecycle/kb/xfa-forms-firefox-chrome.html.