Gå til hovedindhold

Støttende indsatser i hjemmet

Læs mere om støttende indsatser i hjemmet i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Der skal træffes afgørelse om at iværksætte støttende indsatser, hvis det vurderes, at det vil være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs behov for særlig støtte.

  Den særlige støtte kan være:

  • Ophold i dag- eller klubtilbud
  • Praktiske, pædagogiske eller anden støtte i hjemmet
  • Familie behandling
  • Kontaktperson
  • Anden hjælp

  Ved evt. spørgsmål kontakt Børn og Familie.