Gå til hovedindhold

Børn i familiepleje

Læs mere om Børn i familiepleje i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Børn i familiepleje

  Ønsker I at blive generelt godkendt som plejefamilie, skal I godkendes af Socialtilsyn Syd.
  Oplysninger om godkendelsesprocessen findes på deres hjemmeside www.Socialtilsynsyd.dk

  Døgnpleje

  Anbringes et barn i døgnpleje hos en plejefamilie, vil formålet altid være at arbejde på en hjemgivelse, og det forventes at plejefamilien har et tæt samarbejde med barnets familie.
  Barnets hverdag vil være i plejefamilien, men med så megen inddragelse af forældrene som muligt.

  Aflastning

  Er et barn i aflastning hos en plejefamilie, bor barnet hos sin egen familie og er kun hos plejefamilien et bestemt antal døgn om måneden. Her forventes også et tæt samarbejde med barnets familie.
  Der kan også etableres aflastning for et barn, som er anbragt i døgnpleje.

  Aflastning handicap

  Der kan bevilges aflastning til forældre med handicappede børn. Der er ikke et krav om generel godkendelse for at kunne tage et barn i aflastning. 
  Der er altid stort behov for aflastningsfamilier.

  Vil I gerne høre mere om arbejdet som plejefamilie, kan I altid kontakte kommunens familieplejekonsulenter og få svar på jeres spørgsmål. 

  Andre opgaver inden for familieplejeområdet:

  Fritidsfamilier

  En fritidsfamilie er en familie, der har ekstra overskud i hverdagen og lyst til at hjælpe børn i trygge og stabile rammer efter skole eller dagsinstitution.
  En fritidsfamilie kan både være par og enlige med og uden børn. I skal have lyst til at tage Jer af børn på alle ugens hverdage efter skoletid/dagsinstitution og frem til ca. kl. 19. Børnene vil ikke skulle overnatte hos Jer. Som fritidsfamilie skal man have ressourcer og overskud til at arbejde med børn med særlige behov. Man skal være villig til at lære noget om, hvordan det er at vokse op i familier i udsatte positioner, og man skal kunne sætte sig i barnets sted og se bag dets adfærd.

  Fritidsfamilien skal helst bo i nærheden af barnet, så barnet er tæt på fritidsaktiviteter og sit netværk. Der vil altid være et tæt samarbejde mellem fritidsfamilien og barnets forældre. Er du og din familie interesseret i at blive fritidsfamilie, så kontakt familieplejekonsulenterne hos Center for Familier.

  Det er familieplejekonsulenterne, der godkender fritidsfamilier og vurderer, om I har de nødvendige forudsætninger for at blive fritidsfamilie.

  Støttefamilie

  En støttefamilie er en godkendt plejefamilie, som har barn/børn i aflastning, og som samtidig har støtteopgaver i barnets hjem i forhold til forældrerollen.
  De vigtigste kvalifikationer man skal besidde, for at kunne arbejde som støttefamilie er, at kunne indgå i et ligeværdigt samarbejde med forældre og børn.
  Det er vigtigt at have stor tålmodighed, så forældre og børn får plads og tid til, at få tillid til støttefamilien. Støttefamilien skal være fleksibel i forhold til at kunne være til stede, når familien har brug for det.

  Som støttefamilie, kan man blive en del af familiens netværk, i en kortere eller længere periode. Det betyder, at man som støttefamilie, skal kunne tilbyde sin egen familie, f.eks. ved at tage med familien på tur, invitere til påske eller julehygge. Støttefamilien skal være rollemodel for, hvordan man kan være sammen, når man har fri.
  Er du og din familie interesseret i at blive støttefamilie, så kontakt familieplejekonsulenterne hos Center for Familier.

   

  Børn og Familie

  Telefon: 7376 7676