Gå til hovedindhold

Lovpligtig orientering til forældre om forskellen mellem privat pasning og dagtilbud.

Af Dagtilbudslovens § 81, stk. 2 fremgår, at kommunen inden godkendelse af pasningsaftalen skal orientere forældrene om forskellen mellem privat pasning efter kapitel 14 & 15 og dagtilbud efter § 19, stk. 2-5, og § 21, stk. 2 og 3.

27. jul. 2023

Indhold

  Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud, og derfor ikke omfattet af de regler, som følger for dagtilbud efter Dagtilbudslovens §§ 7-44.

  Det betyder, at der i private pasningsordninger ikke er krav om:

  • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8 og 9
  • En sprogvurdering af barnet i 3-års-alderen, jr. § 11, stk. 2, eller 2-års-alderen, hvis der er truffet beslutning om at fremrykke sprogvurdering og sprogstimulering, jf. § 11, stk.
  • Forældreindflydelse, jf. Dagtilbudslovens §§ 14-16
  • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg
  • Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger
  • Reglen om, at børn ikke kan opsiges fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger, jf. dagtilbudslovens § 29.
  • At udarbejde en pædagogisk vurdering af et barn, såfremt der er tvivl om, hvorvidt barnet er klar til at begynde i skole. 

  Kommunen kan beslutte,

  • at forældrene ikke kan få tilskud til privat pasning efter § 80 stk. 1, hvis kommunen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud
  • at gå i dialog med forældrene om at få barnet optaget i et dagtilbud, såfremt det vurderes, at den private pasningsordning ikke opfylder barnets særlige behov for støtte efter dagtilbudsloven jr. vejledningens pkt. 93.

  Der kan jfr. lovgivningen ikke ydes tilskud til følgende i privat pasningsordninger:

  • Økonomisk friplads
  • Socialpædagogisk friplads
  • Behandlingsmæssig friplads

  Ud over ovenstående lovpligtige orientering er det vigtigt at være opmærksom på følgende inden en aftale underskrives:

  • Gensidige forventninger til samarbejdet (særlige aftaler noteres i standard pasningsaftalen)
  • At der i aftalen fremgår hvor mange feriedage/lukkedage der er på et år
  • At der er et rimeligt opsigelsesvarsel
  • Der ikke kan indgås aftaler om pasning med tilskud, som Aabenraa Kommune ikke har godkendt, jf. Dagtilbudslovens § 82
  • At du har kendskab til Aabenraa Kommunes retningslinjer for optagelse i dagtilbud.