logo

Merudgifter

Du kan ansøge om dækning af nødvendige merudgifter hvis dit barn: - har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - har indgribende kronisk eller langvarig lidelse