Gå til hovedindhold

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse

Læs mere om tilsyn på beskyttet beskæftigelse i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Kommunerne er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtiget til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynene omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

  Tilsynene føres af en konsulent ansat af Visitation & Understøttelse.

  Herunder kan du se de seneste tilsynsrapporter.

  Kommunal leverandør:

  Privat leverandør

   

  Tilsyn med beskyttet beskæftigelse i forbindelse med tilsyn på et bosted aflægges af Socialtilsyn Syd