Gå til hovedindhold

Borgerstyret personlig assistance

En BPA-ordning kan gives til borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har meget omfattende hjælpebehov.

Indhold

  BPA er som udgangspunkt rettet mod borgere med massive og sammensatte hjælpebehov, som medfører et særligt behov for hjælp, der ikke kan efterkommes med almindelig hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver.

  Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne og som udgangspunkt også som arbejdsgiver, med mindre borgeren vælger at overføre tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter bliver arbejdsgiver for hjælperne.

  Omfang

  Kommunen laver en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Ved vurderingen bliver der taget stilling til, hvilke opgaver eller behov der skal dækkes af støtten, hvor stort omfanget er, og hvornår hjælpen skal ydes.

  Udmålingen foretages i samarbejde med borgeren med inddragelse af den fornødne sagkundskab og bistand.

  Sådan søger du

  Hvis du ønsker, at søge om borgerstyret personlig assistance, skal du kontakte Visitation & Understøttelse:

  Visitation & Understøttelse
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  Telefon 7376 7676
  Telefontid:
  Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)