logo

Beskyttet beskæftigelse

Mennesker med handicap eller særlige sociale problemer skal have mulighed for at bruge deres ressourcer og kompetencer i en arbejdssammenhæng.

Indhold

    Beskyttet beskæftigelse kan foregå i beskyttede værksteder. Det kan også organiseres i virksomheder, der har behov for at få udført arbejdsopgaver, som kan udføres af personer med nedsat funktionsevne.

    Hvem kan komme i beskyttet beskæftigelse?

    Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er personer under 65 år med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering.

    Oversigt over tilbud

    Der er forskellige tilbud, der som udgangspunkt retter sig mod bestemte målgrupper.

         For udviklingshæmmede

    • Værkstedet Kilen
      Kilen 53
      6200 Aabenraa
      Tlf. 73 76 86 40

      For personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
    • Skovly
      Dimen 10
      6200 Aabenraa
      Tlf. 73 76 86 99

      For personer med sindslidelser

     

    Sådan søger du

    Hvis du ønsker, at søge om at komme i beskyttet beskæftigelse, skal du udfylde ansøgningsskema.

    Det udfyldte ansøgningsskema skal sende til Visitation & Understøttelse:

    Aabenraa Kommune
    Visitation & Understøttelse
    Skelbækvej 2
    6200 Aabenraa