Gå til hovedindhold

Beskyttet beskæftigelse

Mennesker med handicap eller særlige sociale problemer skal have mulighed for at bruge deres ressourcer og kompetencer i en arbejdssammenhæng.

Indhold

  Beskyttet beskæftigelse kan foregå i beskyttede værksteder. Det kan også organiseres i virksomheder, der har behov for at få udført arbejdsopgaver, som kan udføres af personer med nedsat funktionsevne.

  Hvem kan komme i beskyttet beskæftigelse?

  Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er personer under folkepensionsalder med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

  Oversigt over tilbud

  Værkstedet Kilen
  Kilen 53
  6200 Aabenraa
  Tlf. 73 76 86 40

  Skovly
  Dimen 10
  6200 Aabenraa
  Tlf. 73 76 86 99

  Beskæftigelsestilbuddet Kresten Philipsens Vej
  Kresten Philipsens Vej 4, bygning E 
  6200  Aabenraa
  Tlf. 73 76 78 10


  Sådan søger du

  Hvis du ønsker at søge om at komme i beskyttet beskæftigelse, skal du udfylde ansøgningsskema.

  Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til Visitation & Understøttelse:

  Aabenraa Kommune
  Visitation & Understøttelse
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa