Gå til hovedindhold

logo

Beskyttet beskæftigelse

Mennesker med handicap eller særlige sociale problemer skal have mulighed for at bruge deres ressourcer og kompetencer i en arbejdssammenhæng.

Indhold

  Beskyttet beskæftigelse kan foregå i beskyttede værksteder. Det kan også organiseres i virksomheder, der har behov for at få udført arbejdsopgaver, som kan udføres af personer med nedsat funktionsevne.

  Hvem kan komme i beskyttet beskæftigelse?

  Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er personer under 65 år med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering.

  Oversigt over tilbud

  Der er forskellige tilbud, der som udgangspunkt retter sig mod bestemte målgrupper.

       For udviklingshæmmede

  • Værkstedet Kilen
   Kilen 53
   6200 Aabenraa
   Tlf. 73 76 86 40

   For personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Skovly
   Dimen 10
   6200 Aabenraa
   Tlf. 73 76 86 99

   For personer med sindslidelser

   

  Sådan søger du

  Hvis du ønsker, at søge om at komme i beskyttet beskæftigelse, skal du udfylde ansøgningsskema.

  Det udfyldte ansøgningsskema skal sende til Visitation & Understøttelse:

  Aabenraa Kommune
  Visitation & Understøttelse
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa