logo

Plejeboliggaranti

Læs mere om plejeboliggaranti i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Kort fortalt:

  • ønsker du en plejebolig hurtigt og det har mindre betydning for dig, hvilken plejebolig det er, så søg på garanti-ventelisten.
  • ønsker du en bestemt plejebolig eller op til 3 bestemte plejeboliger, så søg på den specifikke venteliste.

  Garantiventeliste

  Søger du om optagelse på garantiventelisten, og afslår 1. tilbud om plejebolig, slettes du ikke fra den generelle venteliste, men beregningen af to-måneders fristen annulleres og en ny frist løber fra det tidspunkt, hvor plejehjemmet har modtaget dit afslag.

  Afslår du også det 2. tilbud om en plejebolig, slettes du af ventelisten og må søge på ny, hvis du på et senere tidspunkt ønsker en plejebolig.

  Specifik venteliste

  Søger du om optagelse på den specifikke venteliste, og afslår 1. tilbud om en plejebolig, du har ønsket, vil din ansøgning om plejebolig blive revurderet.

  Opfylder du fortsat kriterierne til plejebolig, forbliver du på ventelisten.

  Vurderes det, at du ikke længere opfylder kriterierne, modtager du et skriftligt afslag og slettes fra ventelisten.

  Forbliver du på ventelisten og afslår 2. tilbud om en af de plejeboliger, du har ønsket, slettes du af ventelisten og må søge på ny, hvis du på et senere tidspunkt ønsker en plejebolig.