logo

Frit valg af plejebolig

Der er frit valg af plejebolig i Danmark. Du kan søge om at få en plejebolig i en anden kommune end din nuværende bopælskommune. Du skal være berettiget til en plejebolig efter begge kommuners visitationskriterier.

Indhold

  Frit valg af plejebolig

  Hvis kommunen har vurderet, at du er berettiget til en plejebolig, har du ret til frit at vælge mellem forskellige plejeboliger. Det betyder, at du frit kan vælge at bo i en bestemt kommune eller på et bestemt plejehjem uanset beliggenhed. Når du vælger en bolig efter reglerne om frit valg af ældrebolig m.v., kommer du på venteliste i den kommune, hvor boligen er beliggende.

  Tildeling af plejeboliger sker efter behov, ikke anciennitet

  Tildeling af ledige plejeboliger sker på grundlag af, hvilken borger på ventelisten, der aktuelt har det største behov. Derfor kan du stå på venteliste et stykke tid.

  Ret til, at ægtefælle eller samlever flytter med

  Hvis du er blevet visiteret til en plejebolig, d.v.s. hvis kommunen har vurderet, at du er berettiget til en plejebolig, giver retten til frit valg også ret til, at din ægtefælle eller samlever flytter med på samme tidspunkt. Dette gælder også, selvom samleveren ikke er berettiget til en plejebolig. Boligen skal i så fald være egnet til to personer.

  Bolig i en anden kommune

  Hvis du vælger en plejebolig i en anden kommune, skal du opfylde betingelserne for at få en plejebolig både i bopælskommunen (der hvor du bor i dag) og i tilflytningskommunen. En kommune har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at borgere fra andre kommuner midlertidigt ikke kan optages på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre plejeboliger til kommunens egne borgere.