logo

Frit valg af ældrebolig

Du kan frit vælge ældrebolig uanset om boligen ligger i Aabenraa Kommune eller i en anden kommune.

Indhold

    Hvis du ønsker at flytte ind i en ældrebolig i en anden kommune, skal du leve op til betingelserne i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen. Tilflytningskommunens vurdering af, om betingelserne er opfyldt, skal ske efter de samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere.

    Ret til fælles bolig

    Du kan også forsat bo sammen med din ægtefælle, samlever eller registreret partner. Hvis du ønsker dette, skal den ældrebolig, der tilbydes, være egnet til 2 personer. Hvis den person, der er blevet visiteret til ældreboligen, dør, har den efterlevende ægtefælle m.v. ret til at blive boende i ældreboligen, så længe pågældende måtte ønske det.

    Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Visitation & Understøttelse.