Gå til hovedindhold

Valdemarshus - aktivitetscenter

Aktivitetscenter for borgere i Aabenraa Kommune

Indhold

  Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

  Huset er et levende og åbent sted, hvor man styrker borgernes sundhed, velvære og trivsel.

  Aktiviteterne på Valdemarshus planlægges og udføres i høj grad af en stor skare af frivillige ildsjæle. De frivillige er organiseret under et Brugerråd.

  På Valdemarshus har vi fokus på borgerens ressourcer. Vi skaber rammer og tilbud, der understøtter borgerens sundhed og livskvalitet samt muligheder for at leve et godt liv. Vi har særligt fokus på at understøtte sociale og fysiske kompetencer.

  Valdemarshus er kendt for at være stedet, hvor borgerne oplever, at det nytter at engagere sig i aktiviteter og samspil med andre medborgere. Dette er et årligt stort og stigende besøgstal et godt udtryk for.

  Valdemarshus / Brugerrådet har en ”busordning”, som kan benyttes af borgerne i nærområdet. Borgerne kan blive hentet på deres bopæl, og kørt hjem igen for et beløb på kr. 40,-

  Vores mål er: 

  • At give HUSET sikkerhed i sit daglige "liv", med fuld klarhed over vilkår og kompetencer.

  • At HUSET kan finde ind i sin gamle normale gænge.

  • At HUSET nu kan kigge fremad, til glæde og gavn for brugerne.

  • At HUSET i samarbejde med de relevante forvaltninger i Aabenraa kommune ønskes styrket.

  • At HUSET fortsat skal stå som spydspids for udvikling og muligheder til gavn for dels brugergruppen af i dag, med øje for fremtidens udvikling

  • At det er et fortsat behov, at der kommer input til muligheder og ønsker fra brugergruppen.

  Find mere om Valdemarshus på facebook i gruppen: "Alle os fra Valdemarshus"