Gå til hovedindhold

Metaldetektor

logo

Brug af metaldetektor

I Danmark er det lovligt at anvende metaldetektorer til at søge efter metalgenstande, uanset om de er fra oldtiden eller middelalderen. (fx smykker og mønter) eller fra nyere tid (naboens bilnøgler og tabte, gangbare mønter). Der er dog visse begrænsninger, se nedenfor.

Man må beholde det man finder på nær to typer fund:

1. Nyere genstande (fx et guldur eller et smukke fra de sidste 100 år) der er hittegods og derfor skal afleveres på nærmeste politistation. Enkelte gange er det også set, at metaldetektorførere har fundet nedgravet gods fra tyveri eller røveri. Det skal naturligvis også meldes med det samme og direkte til politiet.

2. Danefæ fremgår af Museumslovens § 30. Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi.

Danefæ tilhører staten. Den, der finder danefæ, og den, der får danefæ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til Nationalmuseet. Overleveringen skal ske i samarbejde med Østfyns Museer.

Se hele Museumslovens § 30 her

Hvor må du gå med metaldetektor?

Du må anvende detektor alle steder, på nær på fredede fortidsminder og i en smal 2 meter-zone udenfor selve fredningsgrænsen. Begrænsningen fremgår af § 29 f: På fortidsminder (dvs. de fredede) og inden for en afstand af 2 meter fra dem må der ikke foretages jordbearbejdning, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor. 

Du må altså anvende metaldetektor på alle andre arealer, uanset om de er udpeget som Kulturarvsarealer af lokal, regional, national eller international interesse. Det samme gælder øvrige kendte fundsteder for grave og eller bopladser, de såkaldte sognebeskrivelsespunkter. Der er offentlig adgang til databaser på nettet, hvor man kan søge frem til stederne og læse korte beskrivelser.

 

Materiale til download